Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "eveniment" în engleză

Sugestii

Nu întrerupeți niciun eveniment sportiv major.
Don't interrupt any major sporting event unless it's golf.
Pentru mine este un eveniment important.
Arthur, this is an important event for me.
Ești binevenit la acest eveniment însemnat.
Alined! You are most welcome on this momentous occasion.
Nancy Freymire. Sunt organizatoarea acestui eveniment.
Nancy Frymar, I'm chairwoman of this event.
Tocmai a trecut printr-un eveniment traumatic.
She's just gone through an incredibly traumatic event.
Există un eveniment desfășurare în orașul Baton Rouge.
There's an event unfolding in the city of Baton Rouge.
Este un eveniment cheie în calendarul Simla.
It's a key event in the Simla calendar.
Charles, să conducă direct la eveniment.
Charles, let's drive straight to the event.
Avem un eveniment sportiv sambata asta.
I got a sporting event laid out for this Saturday.
Ești însărcinată să duci la îndeplinire acest eveniment.
You are commissioned to bring such an event into being.
E un eveniment binecuvântat în viața oricărui bărbat.
It is, after all, a blessed event in the life of any man.
Continuând acoperire live acum acestui eveniment catastrofal.
Continuing our live coverage now of this catastrophic event.
Veți ajunge în timpul unui eveniment politic.
Upon your arrival, there will be a State event in progress.
Am avut un eveniment cardiac în fața ta.
I had a cardiac event in front of you, and that's why I lived.
Sunt responsabil PR pentru acest eveniment.
I'm in charge of PR for this event.
Îi controlăm prin amintirile unui eveniment comun.
We control them with the memory of a shared event.
Acest eveniment reunește... oamenii din comunitate toate mijloacele de viață.
This event's supposed to bring together... people from the community from all walks of life.
Dacă putem potrivi povestea la eveniment.
If we can match the story to the event.
Totul e pregătit pentru un eveniment magic.
The stage is now set for a magical event.
Este un eveniment din istoria noastră.
It exists as an event in the history of our times.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 9658. Exacte: 9658. Timp de răspuns: 89 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo