Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "fluturaș de" în engleză

stub
leaflet
badminton
shuttlecock
Pare să fie un fluturaș de salariu cu numele lui James.
Looks like a pay stub with James' name on it.
Îmi trebuie fișa fiscală sau un fluturaș de plată recent, serviciul actual, fosta adresă, știi tu, tot tacâmul.
I'll need a W-2 or a recent pay stub, current employer, former address, you know, the yadda-yadda.
Primul meu fluturaș de salariu.
My first pay stub.
Din fericire, am întotdeauna la mine un fluturaș de urgență.
Luckily, I always keep an emergency flier.
Ordinele sunt scrise pe un fluturaș de loterie.
The orders are written on a lottery flyer.
Cineva a pus un fluturaș de mine în campus.
Someone put up a flier of me on campus.
Un fluturaș de salariu, sub saltea.
We found a pay stub under his mattress.
Am luat un fluturaș de la aeroport.
I picked this pamphlet up at the airport.
Dacă rămân orb de un ochi din cauza unui fluturaș de badminton, poți să mă strigi Lord Esterbrooke.
If I get blinded in one eye by a badminton shuttlecock... you might as well call me Lord Esterbrooke.
Da. Jeezy a luat un fluturaș de la Mondo și acum e aici.
Jeezy picked up one of Mondo's flyers, and he's here.
Și iată un fluturaș de la Prevenirea Crimelor, deși e cam târziu pentru asta.
And here's a leaflet for Crimestoppers, though it might be a bit late for that.
ultimul fluturaş de salariu (în cazul comenzii unui card nou)
last payslip (when ordering a new tax card)
Aveți fluturaș de salariu pe numele dv?
You have payslips in this name?
Un fluturaş de oferta si mai multe informaţii despre croaziere de aviaţie & Turismul internaţional pe Göta Canal 2014 pentru cei interesati, precum pentru agentii de turism prin telefon 06023 - 91 71 50 precum și prin e-mail la.
Offer a flyer and more information about the cruises of Aviation & International tourism on the Gota Canal 2014 there for those interested as well as for travel agents by phone 06023 - 91 71 50 sowie per E-Mail an.
Spui că au găsit asupra ta un fluturaș de la americani?
You said they found an American leaflet on you?
Ai un fluturaș de salariu?
You got a W-2 you can show me?
Ăsta e un fluturaș de confidențialitate?
Is that a confidentiality waiver?
Ai un fluturaș de salariu?
You got a work slip?
E un fluturaș de salariu fals.
It's a fake paystub.
Într-o clipă ne lansam inocent deasupra orașului într-un fluturaș de badminton, iar în clipa următoare am ricoșat în partea de est a orașului, înspre apartamentul dvs de lux.
One minute, we were innocently launching ourselves across the city in a badminton next thing we know, we're bouncing on up to the eastside to your deluxe apartment in the sky.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 23. Exacte: 23. Timp de răspuns: 66 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo