Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "le pot oferi" în engleză

they can offer
can give them
can I offer
can offer them
I can offer
I can provide
they can provide
I can give
Marca nu vizează în sine conservarea site-urilor, ci mai degrabă activitățile pe care le pot oferi și dimensiunea lor educațională, în special pentru tineri.
It is not about conservation of sites in itself, but rather about the activities they can offer and their educational dimension, especially for young people.
Acum clienţii pot obţine soluţii complete de masă de joc de la APEX cu Quikker şi ruletă integrată, dar le pot oferi jucătorilor lor și Baccarat şi Sic Bo, de asemenea.
Not only can customers obtain complete table solutions from APEX with Quikker and roulette integrated - they can offer their players Baccarat and Sic-Bo as well.
Meriți toate lucrurile bune... și, deși eu ți le pot oferi... ele vor fi redobândite... iar eu voi fi vânat ca un câine.
You deserve all the finest things... and although I can give them to you... they will be repossessed... and I will be hunted down like a dog.
Ce le pot oferi generalilor ca sa ma sprijine pe mine în locul tatei?
What can I offer the generals to back me, rather than Father?
Ce le pot oferi?
What can I offer?
Are cineva vreo veste bună pe care le pot oferi pana?
Does anyone have any good news that they can offer up?
Pentru a realiza acest lucru, PTS va anunța programul și va solicita NDC, universităților și altor parteneri potențiali să identifice domeniile de competență pe care le pot oferi bursierilor pe care îi vor găzdui.
The PTS will do this by announcing the fellowship programme, and soliciting NDCs, universities, and other potential partners to identify areas of competence which they can offer to host fellows.
pe baza datelor disponibile, băncile deținute de stat sunt controlate de guvern prin intermediul proprietății și al controlului administrativ al comportamentului lor comercial, incluzând limitele ratei dobânzii pe care acestea le pot oferi;
on the basis of facts available State-owned banks are controlled by the government by means of ownership and administrative control of their commercial behaviour including limits on interest rates they can offer,
Am nevoie doar de încă puțin timp, și apoi le pot oferi ceva glorios.
I just need to be given a little bit more time, And then I can hand them something glorious.
Nu știu cum o să vi le pot oferi.
Well, I don't know how I'm going to give you that.
Sunt puține privilegii pe care le pot oferi asistentelor.
There are very few perks I can offer my nurses.
M-am gândit că dacă ceva merge prost, le pot oferi contra vieții mele.
I figured if things got too rough, I could always trade them for my life.
Intimitatea pe care nu le pot oferi.
Intimacies that I can't provide.
Pe care le pot oferi când vom face deducțiile corecte.
Which I can give you once we make the proper deductions.
Sper să le pot oferi ceva durabil şi pozitiv în viitor.
I hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.
Le-am spus domnilor ca le pot oferi schimbarea hainelor.
I told these gentlemen I could get 'em a change of clothes.
Eu nu le pot oferi decât pericol.
I can offer them nothing but danger.
Astea-s toate informațiile pe care vi le pot oferi.
As much information I could give in.
Dar vor ceva ce nu le pot oferi.
A mother can have it, but that doesn't mean a child will.
Dacă le pot oferi roadele pământului, măcar vor putea mânca.
If I can gift them the land, at least they can eat.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 91. Exacte: 91. Timp de răspuns: 172 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo