Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "le vom oferi" în engleză

we'll give
we shall give
we will provide
we will give them
we'll provide
We'll offer
We will offer
Dacă ne retragem, le vom oferi Bajorul și gaura de vierme înapoi.
If we withdraw, we'll give Bajor and the wormhole back to them.
Le vom oferi o primire călduroasă.
We'll give them a real warm welcome.
Dar am promis cooperare și asta le vom oferi.
But I promised cooperation and we shall give it.
Și împreună, le vom oferi o zi de 5 noiembrie... care nu va fi uitată în veci.
And together, we shall give them a 5th of November... that shall never, ever be forgot.
Acest sector va avea un interes primar și vor să facă uz de noi servicii inovatoare pe care le vom oferi.
This sector will have a primary interest and will to make use of new innovative services we will provide.
Acesta este principalul nostru mesaj pentru summit, pentru că doar atunci oamenii vor putea spera că le vom oferi răspunsurile adecvate.
That is our main message for the summit, because only then can people hope that we will provide the right answers.
Le vom oferi o recepție ei nu vor uita.
We'll give them a reception they won't forget.
Le vom oferi o lume unde totul e...
We'll give them a world where everything, everything is...
Le vom oferi o lume în cazul în care totul, totul este...
We'll give them a world where everything, everything is...
Le vom oferi o descriere a van și spune ca Maggie a dispărut.
We'll give them a description of the van and say that Maggie disappeared:
Pe care le vom oferi.
Le vom oferi una.
We'll give 'em one.
Le vom oferi Vânătorilor oportunitatea de a sosi în timp de 8 ore și apoi îi mutăm și îi reținem.
We'll give the Hunters an eight-hour window to arrive and then move in and detain.
De data aceasta le vom oferi terenul mai înalt adversarilor noștri.
We will give the high ground to our opponents this time.
Noi le vom oferi de balene.
We'll give them the whales.
Și noi le vom oferi asta.
E we them we will give they.
Dar nu până când le vom oferi viselor tale o șansă egală.
But not until we give your dreams an equal shot.
Daca vor război, le vom oferi pace.
If they want war, we'll offer them peace.
Noi le vom oferi sprijinul nostru complet și cooperare.
We will give them our complete support and cooperation.
Le-am promis o insulă privată și exact asta le vom oferi.
You promised everyone a private island, Captain, and that's exactly what they're getting.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 70. Exacte: 70. Timp de răspuns: 112 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo