Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "oferi" în engleză

Sugestii

Vor oferi terenuri în schimb, amenințând cu expulzarea.
They'll offer land further out in exchange, threatening expulsion.
Putem oferi 2 milioane ca recompensă.
We can offer $2 million as a payoff.
Ști că nu-ți pot oferi detalii.
You know I can't provide you with any details.
Costă bani să oferi îngrijire medicală.
PAYNE: It costs money to provide healthcare.
Nu-ți pot oferi decât cunoștințele mele.
All I can give you is my knowledge.
Nu voi oferi informații organismelor artificiale.
I won't give information to artificial organisms.
Nu-ți pot oferi propria emisiune de călătorie.
I couldn't give you your own travel show right now.
Fiecare tânjea după ce îi putea oferi cealaltă.
Each one longed for what the other could give him.
Mă întristează când îmi oferi ceva.
It makes me sad when you give me things.
Trebuie să-mi oferi ceva, omule.
You got to give me something, man.
Fulgerele îmi vor oferi curentul electric adițional necesar.
The lightning will give me the additional electricity I need.
Îi putem oferi un tratament complet.
Might as well give her the full treatment.
Ar putea oferi ajutor poliției locale.
She could offer the federal police some on-site help.
Aș aprecia orice ajutor ne-ați putea oferi.
I'd appreciate any help you can give us.
Am putea oferi navetei controlul sistemelor noastre navigaționale.
We could give the shuttle control of our navigational systems.
Bineînțeles, vom oferi și o opțiune vegetariană.
We will, of course, offer a vegetarian option.
Nu poți oferi totul aceleiași persoane.
You can't give it all to the same person.
Nu-i oferi reacția pe care-o vrea.
Don't give her the reaction she wants.
Nu-mi voi oferi viața acestui scop.
I do not offer my life for this purpose.
V-oi oferi toate resursele necesare acestei expediții.
I offer whatever resources are required to fund the mission.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 12776. Exacte: 12776. Timp de răspuns: 205 ms.

a oferi 2483
va oferi 1949
oferi o 1842
vom oferi 401
vor oferi 375

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo