Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "păcătuiesc" în engleză

sin
sinning
transgress
fornicate
Nu vreau să păcătuiesc împotriva regelui meu.
I don't intend to sin against my king.
Nu am îndrăznit să păcătuiesc împotriva lui.
I dared not so sin against him.
Ceea ce de preferința as fi dorit era sa pacatuiesc într-adevăr minunat cu Ylette.
What I preferably wanted was sinning really wonderful with Ylette.
Nu vreau să mă vezi când păcătuiesc.
I don't want you to see me sinning.
Să se rușineze cei care păcătuiesc fără motiv.
Let them be ashamed which transgress without cause.
Dar sunt pe cale să păcătuiesc din nou.
And I'm about to sin again.
Nu numai că mă făcut să păcătuiesc cu ispita ei diabolică.
Not only did she make me sin with her devilish temptation.
Oameni, care pacatuiesc în aceasta lume, merg în Purgatoriu după ce mor.
Those who sin in this world go to purgatory when they die.
Livrarea pedeapsă împotriva celor care păcătuiesc.
Delivering punishment against those who sin.
Ar trebui să-mi reamintească să nu păcătuiesc.
It's supposed to remind me not to sin.
Noi suntem oameni păcătoși care păcătuiesc adesea.
We're sinful people who sin often.
Dar e scris că cei care păcătuiesc sau vorbesc rău vor fi pedepsiți.
But it is written that those of the people who sin or speak evil shall be punished.
Pe toți cei ce păcătuiesc împotrivă să.
To all those who sin against him.
Mama spune că cei care păcătuiesc vor fi pedepsiți întotdeauna.
Ma says those who sin are always punished.
Nu mă face să păcătuiesc din nou.
Don't force me to sin anymore.
Oamenii păcătuiesc, dar aceste păcate pot fi spălate.
People sin, but those sins can be washed away.
Nu vreau sa pacatuiesc, nu vreau.
I don't want to sin, I don't want to.
Nu vreau să mai păcătuiesc din nou.
Don't force me to sin anymore.
Azi, am mărturisit în fața Domnului și a fraților mei și am promis să nu mai păcătuiesc.
Today, I confessed to the Lord in front of my brothers and promised to sin no more.
Această scriptură este o avertizare pentru aceia care păcătuiesc și (îl) combină cu Shabbat-ul, Sfintele Sărbători, și celebrarea lunii noi.
This scripture is a warning to those who sin and combine it with the Shabbat, Holy Feasts and new moon celebration.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 126. Exacte: 126. Timp de răspuns: 85 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo