Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "partea lor de" în engleză

their share of
their side of
their part of
their end of
own share of
their fair share of
their part in
their bit
Familia Bergstrom au avut partea lor de rufe murdare.
The Bergstrom family had their share of dirty laundry.
Cu toții alergând spre confesionale pentru partea lor de iertare cerească.
All thronging the confessionals for their share of Heavenly grace.
Atâta timp cât Hilltop păstrează partea lor de afacere, Avem mâncare acasă.
As long as the Hilltop keeps their side of the bargain, we have food at home.
Ei nu a ținut pasul partea lor de afacere.
They didn't keep up their side of the deal.
Pentru că ei își duc partea lor de sarcină.
Because they carry their part of the load.
Statele membre învecinate închid fără întârziere partea lor de zonă.
The neighbouring Member State shall close their part of the area without delay.
Oamenii tăi vor păstra partea lor de afacere.
Your people will keep their side of the bargain.
Toţi poartă partea lor de responsabilitate.
Everyone bears their share of responsibility.
Femeile au partea lor de acțiune.
The women have their share of action.
Tigrii din Tamil au și ei partea lor de responsabilitate pentru aceste orori.
The Tamil Tigers have their share of the responsibility for these horrors.
Trupele sunt inca adunați pe partea lor de granița.
Her troops are still massed on their side of the border.
Acum, sa speram ca Ronon și col Sheppard rezolva partea lor de treaba.
Well, now we just have to hope that colonel Sheppard and Ronon completed their side of the mission.
Big D și Clarence au avut partea lor de vină.
Big D and Clarence did their share of hellishness.
Sper că vei edita partea lor de investigare din raport.
I trust you'll edit their side of the investigation in the report.
Toate aceste tehnologii noi, au partea lor de quirks.
All these new technologies, they have their share of quirks.
Iranienii spun că s-a produs pe partea lor de frontieră.
The Iranians say it was on their side of the border.
Când cealaltă persoană nu e acolo, uneori avem tendința să inventăm noi partea lor de conversație.
When the other person isn't there, sometime we tend to make up their side of the conversation.
Dai vina pe doi oameni care nu se poate spune partea lor de poveste.
You blaming two men who can't tell their side of the story.
Soții, foști, fii, fiice... pur și simplu cerându-și partea lor de pradă.
Wives, exes, sons, daughters... just clamoring for their share of the stuff.
Acest lucru este în cazul în care jucătorii pot câștiga partea lor de 30.000 $.
This is where the players can win their share of $30,000.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 99. Exacte: 99. Timp de răspuns: 363 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo