Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "placă" în engleză

Sugestii

Este uimitor, începe să-mi placă.
This is astonishing, she begins to like it.
Lui Skeletor pare să le placă.
Since before "rocky iii." Skeletor seems to like it.
Am descoperit o placa injectoare care elimina instabiIitatea.
Well we found the design of injector plate that cures the instability.
Maica-mea are o placa memoriala cu tine.
My mother has a commemorative plate with your face on it.
Prima noastră grijă e să-l mutăm pe placă.
Our first concern is rolling our friend over here onto the board.
Este recomandabil să verificaţi creteria reale cu placa de imigrare.
It is advisable to check the actual criteria with the immigration board.
Întreaga placă tectonică a Californiei s-a deplasat.
Basically, California's entire tectonic plate has shifted.
Alimentându-mi orgoliul... și forțându-mă să-mi placă.
Thereby fueling my massive ego... and forcing me to like it.
Acum trag în jos placa circuitelor.
Now... I'm lowering the circuit board.
Când pășesc pe placă, niciodată nu marchează.
When they step up to the plate, they never strike out.
Când începuse să-mi placă, l-au întrerupt.
The minute I got to like it, off the air.
Începe să-mi placă momentul în care mă credeam blestemată.
I'm beginning to like it better when I thought I was cursed.
Aceasta este placa Americii de Nord.
It's what's known as the North American Plate.
Am camera îndreptată către placă, şi sub placă e un magnet.
So I've got a camera pointing down at this plate, and underneath that plate, there is a magnet.
Câștigătorul primul loc va primi 750 dolari pentru prima placa, doua placă garantează 2.500 $ și a treia placa câștigătorul lider va primi 5.000 dolari.
First place winner will receive $750 for the first board, the second board guarantees $2,500 and the third leader board winner will receive $5,000.
M-am gândit că o să vă placă surpriza.
I should have sent a wire, but I thought you'd enjoy the surprise.
Îmi placă foarte mult întâlnirile noastre.
I am enjoying our visits together very much.
S-ar putea să-mi placă locul ăsta.
You know, this place could grow on me.
Scrie pe placa din fata casei.
Because it says so on the sign in front of your house.
Concurenții mahmuri, par să placă oamenilor.
These hungover contestants, people seem to care about them.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 10171. Exacte: 10171. Timp de răspuns: 265 ms.

placa 3576
o placă 672

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo