Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "primească" în engleză

Sugestii

Aceasta așteaptă acolo să primească spiritul care tocmai a murit.
It's a new life form waiting right there, ready to receive the spirit of the one that just died.
Sper să primească doar o mustrare.
Hopefully, he'll only receive an admonishment.
Posibil este ajutor să primească din interior.
Possible it is, receiving assistance they are, from inside.
El ne va ajuta să determinăm dacă echipajul vostru e vrednic să primească mineralele noastre.
He'll help us determine whether your crew is worthy of receiving our minerals.
Oamenii mei sunt pregătiți să-i primească.
And my men they are more then ready to welcome them.
Nu cred că vor fi încântați să vă primească în lumea de dincolo.
I don't think they'll be too pleased to welcome you into the presence of the immortals.
Vreau să primească împărtăsania cât încă e conștient.
I want him to receive the last rites while he is still conscious.
Vrea să primească foarte multă dragoste.
She wants to receive a lot of love.
Ce plăcere a fost să primească mesajul.
What a pleasure it was to receive your message.
Soldații se pregătesc să-i primească pe Chiricahuas.
The soldiers are making ready to receive the Chiricahuas.
Este crucial ca aceste eforturi să primească sprijinul politic necesar.
It is of utmost importance that these endeavours receive the necessary political support.
Este cumpărătorul care trebuia să primească marfa.
It is the buyer who was receive the goods.
Sunt disperaţi să primească ajutoare financiare pentru alimente.
They are particularly desperate to receive financial aid to purchase foodstuffs.
Cerere- un document scris care este destinat să primească informaţii oficiale.
Application - a written document that is intended to receive the official information.
Pentru că trebuie să fie pregătiți să primească tămăduirea.
'Cause they have to be ready to receive the healing.
Cel care-l gaseste o sa primească 100.000 imediat...
The man who finds this enemy of mine, will receive 100,000 instantly.
A spus că dorește să-și primească pedeapsa.
She said she wants to receive her punishment now.
Când un canal nu transmite e liber... să primească zgomote diverse, ca undele scurte.
The absence of a signal on a channel that is not receiving a broadcast means's free to receive a lot of noise from many things, like short waves.
Aripa medicaIă să primească tot echipajul de pe nava avariată.
Alert Medical Bay to prepare to receive all crew members from the damaged ship.
Este inacceptabil ca o femeie logodită să... primească flori de la fostul soț.
It is unacceptable for an engaged woman... to receive flowers from her ex-husband.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 4819. Exacte: 4819. Timp de răspuns: 129 ms.

primeasca 460

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo