Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "proprietate" în engleză

Sugestii

Poate fi ceva probleme pe proprietate.
May be having some problems on the property.
Unchiul dvs preferă să rămâneți pe proprietate.
Your Uncle would prefer you stay on the property.
Aceasta va lua în considerare modificarea structurii de proprietate.
This will take into account the modification of the ownership structure.
Și a rezultat luarea în proprietate a acestui restaurant.
MALE REPORTER: And it resulted in your taking ownership of this restaurant.
Face parte dintr-o proprietate numită Whiteshore.
It's part of an estate called Whiteshore.
Copii lui se judeca pentru proprietate.
His kids are suing each other over the estate.
Este în sol de-a lungul întreaga proprietate.
It's in the soil throughout the entire property.
Rămâi pe proprietate, este perfect.
Stay on the property, you're golden.
Legea nu distinge între proprietate legală și ilegală.
The law doesn't distinguish between legal and illegal property.
S-au găsit simbol său Într-o baracă pe proprietate.
We found his symbol in a shack on the property.
Acum, domnilor, Voi vinde această proprietate.
Now, gentlemen, I'm not going to give this property away.
Toată porțiunea aceasta a râului e proprietate privată.
All of the riverbank in this area is private property.
Dar e proprietate particulară și eu n-am mandat.
The problem is, it's private property, and I don't have a warrant.
În dreptul de proprietate știu că nu crezi.
Well, I know you don't believe in rights of property.
Copiii lui se judecă pentru proprietate.
His kids are suing each other over the estate.
Aceasta este proprietate a Trustului First Merchant.
This place is the property of First Merchants Trust.
Am fost sfătuit sa investesc într-o proprietate comerciala.
I've been asked to invest in a commercial real-estate property.
Eu am văzut lua documentele de proprietate.
I've seen him taking out the property papers from the safe.
Știi poziția moșierului când e vorba de proprietate.
You know the squire's position when it comes to the property.
Sunt aici în Seatle ocupându-mă de-o proprietate.
I'm out here in Seattle handling an estate.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 5431. Exacte: 5431. Timp de răspuns: 120 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo