Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "pufoasa" în engleză

fluffy
fuzzy
puffy
squishy
spongy
downy
poofy
frothy
flaky

Sugestii

pufoasă 165
Și pisica pufoasă s-a jucat cu ghemul de ață toată noaptea.
And the fluffy kitten played with that ball of string all through the night.
O pernă pufoasa, vine imediat.
A fluffy pillow, coming right up.
Poți să o numești și pufoasă puțin, pentru că...
You could call it fuzzy a little, and it...
Arată mult mai pufoasă decât este.
It looks more fuzzy than it is.
Limba mea devine pufoasă și văd curcubee.
My tongue is getting all puffy and I see rainbows.
Cooter, asta e o broască pufoasă cu ochii bulbucați.
Cooter, this is a puffy frog with googly eyes.
Fermă ca un munte, pufoasă că coada unui tigru.
Firm as a mountain, fluffy tiger tail.
O să fie crocantă dar pufoasă.
It will be crispy but fluffy.
Pune-o pe deasupra cearceafului, cu partea pufoasă în sus.
Lay it down on top of the sheet, fuzzy side up.
Ce e funie pufoasă, întrebaţi?
What is fuzzy rope, you ask?
Acum trebuie împărțit și mătasea pufoasă e un ambalaj excelent, ceea ce face Hyptiotes.
Now it must be parcelled up and the fuzzy silk makes excellent wrapping, just as it does for Hyptiotes.
Folosește mătasea pufoasă care vine din mai multe duze.
She uses that fuzzy silk that comes from multiple nozzles.
Adică, Rebecca, e atât de caldă și pufoasă.
I mean, Rebecca, she's just so warm and Fuzzy.
Îmi place omleta asta pufoasă care o faci.
I like those puffy eggs you make.
Am pus criminaliștii să taie o bucată de barbă pufoasă pentru analiză.
So I get SOCO to cut a piece of the fluffy beard off for analysis.
Mătasea pufoasă nu are lipici pe ea, dar va încurca picioarele păroase.
The fuzzy silk doesn't have glue on it, but it will entangle hairy legs.
Mai adaugă mătase pufoasă pentru protecția ei și a conținutului ei vulnerabil, împotriva loviturilor și cucuielor.
She adds more fuzzy silk to protect it and its vulnerable contents from knocks and bumps.
Era o păturica mare, roșie și pufoasa.
It was a big, red, fluffy blanket.
Dacă mă culc târziu, fata mea e pufoasă.
If I go to bed late, my face feels all puffy.
Mult volum, ca o pisica pufoasa.
Lots of volume, like a fluffy cat.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 234. Exacte: 234. Timp de răspuns: 106 ms.

pufoasă 165

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo