Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "radioterapie" în engleză

radiotherapy
radiation therapy
radiation treatment
radiotherapeutic
Siguranţa şi eficacitatea administrării concomitente de Avastin şi radioterapie nu fost stabilită.
The safety and efficacy of concomitant administration of radiotherapy and Avastin has not been established.
Biset D: Rolul paliative radioterapie în maligne mezoteliom.
Biset D: The role of palliative radiotherapy in malignant mesothelioma.
Pentru maduva osoasa cresterea tumorii (neoplazie), chimioterapie sau radioterapie poate fi prescris.
For bone-marrow tumor growth (neoplasia), chemotherapy or radiation therapy may be prescribed.
Înaintea începerii tratamentului combinat, trebuie avute în vedere contraindicaţiile pentru medicamentele chimioterapice utilizate concomitent sau pentru radioterapie.
Before initiation of combination treatment, contraindications for concomitantly used chemotherapeutic agents or radiation therapy must be considered.
La închisoare am acceptat sa fac radioterapie.
In prison I signed out for radiation treatment...
Unele reacţii adverse în gură dispar după radioterapie se termină, în timp ce altele o lungă de timp.
Some side effects in the mouth go away after radiation treatment ends, while others last a long time.
Acest sistem detectează locația tumorii pe durata sesiunii de radioterapie.
This system detects the location of the tumor during the radiotherapy session.
Deci, ați terminat a 5-a săptămână de radioterapie.
So, you've completed your 5th week of radiotherapy.
La pacienţii care au efectuat concomitent radioterapie, au fost raportate cazuri rare de pneumopatie de iradiere.
Rare cases of radiation pneumonitis have been reported in patients receiving concomitant radiotherapy.
După chimioterapie, pacienţii trebuie să urmeze radioterapie.
Following chemotherapy, patients should receive radiotherapy.
Rezecţia chirurgicală a fost permisă după chimioterapie, înainte sau după radioterapie.
Surgical resection was allowed following chemotherapy, before or after radiotherapy.
Cazurile de pneumonită la pacienţii care au primit în mod concomitent radioterapie şi/ sau gemcitabină au fost raportate foarte rar.
Pneumonitis in patients receiving concomitant radiotherapy and/ or gemcitabine has been reported very rarely.
Utilizarea concomitentă a hidroxicarbamidei cu alte medicamente imunosupresoare sau cu radioterapie poate accentua supresia medulară, tulburările gastro- intestinale sau mucozita.
Concurrent use of hydroxycarbamide and other myelosuppressive medicinal products or radiation therapy may increase bone marrow depression, gastro-intestinal disturbances or mucositis.
Xanthoma disseminatum afectează funcţiile vitale de organe pot fi tratate de droguri chimioterapie sau radioterapie.
Xanthoma disseminatum affect the vital functions of organs can be treated drug chemotherapy or radiotherapy.
Topică de azot muştar, şi radioterapie.
Topic nitrogen mustard, and radiotherapy.
Există trei proceduri majore pentru tratarea carcinomului, inclusiv chirurgie, radioterapie, și chimioterapie.
There are three major procedures for treating carcinoma, including surgery, radiotherapy, and chemotherapy.
Această complicație afectează de obicei persoanele care au avut radioterapie anterioară.
This complication usually affects people who have had prior radiation therapy.
Unii pacienţi pot avea, de asemenea, radioterapie şi/ sau transplantul de măduvă osoasă.
Some patients also may have radiation therapy and/or bone marrow transplantation.
Principalele tratamente pentru cancerul de trahee sunt chirurgie şi radioterapie.
The main treatments for cancer are surgery and radiotherapy trachea.
Chirurgia, radioterapie şi chimioterapie sunt trei forme comune de tratament al cancerului laringian.
Surgery, radiotherapy and chemotherapy are three common forms of treatment for laryngeal cancer.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 244. Exacte: 244. Timp de răspuns: 86 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo