Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "retras" în engleză

Sugestii

1077
405
391
294
203
86
Sunt un colonel de armată retras.
I'm a retired colonel in the army.
Da, am înteles reverendului retras.
Yes, I understand the reverend's retired.
Reamintesc faptul că donatorii internaționali și-au retras susținerea financiară acordată populației insulei.
I should remind you that international donors have withdrawn the financial support given to the island's population.
Ajutorul militar din zâna este retras.
The military aid we've been giving here is withdrawn.
Hai să mergem într-un loc mai retras.
Maybe we should go to a room where it's a little more private.
Sa mergem într-un loc mai retras.
Let's go where we can be private.
System fixe și am retras oficial.
System's fixed and I'm officially retired.
Poate ți-au retras loja din baie la băieți.
Well, maybe they've retired your stall in the boys' bathroom.
Dacă rămâneai retras, aș fi respectat asta.
Had you stayed retired, I would have respected it.
Sergentul retras Eric Sweeney, USMC.
Gunnery Sergeant Eric Sweeney, USMC, retired.
Ne-am întâlnit la ceremonia unde ți-au retras numărul.
We met at the ceremony where they retired your number.
Mi-a retras fondurile pentru un microscop electronic.
He has withdrawn my funds for a phase contrast microscope.
În urma alegerilor, sa retras din politică.
Following the election, he retired from politics.
Cora Templeton Massingale retras din participarea la mișcările cumpătarea.
Cora Templeton Massingale retired from participation in temperance movements.
A fost retras de - cinciani.
He's been retired for - Five years.
Căpitanul e un om foarte retras.
The Captain is a very private man.
Tu nu știi ce înseamnă să mergi într-un loc retras.
You don't know what going somewhere private means.
În ultimele luni, Justin a fost indispus și retras.
For the past several months, Justin has been moody and withdrawn.
Silas și-a retras mărturia de susținere pentru Charlie.
Silas has withdrawn his statement supporting Charlie.
De acum o oră, ești retras oficial.
As of an hour ago, you're officially retired.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 2625. Exacte: 2625. Timp de răspuns: 208 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo