Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "să-ți dea" în engleză

to give
give you
you to have
gonna give will give to get he'll give to let
they'll give
should give
she'll give
can give

Sugestii

Cheamă-ți unul dintre preoți să-ți dea ultima împărtășanie.
Get one of your priests to give you the last rites.
D-l Farber vrea sa-ți dea ceva.
Mr Farber wanted me to give you something.
Du-ți logodnicul în Franta, să-ți dea stridii.
Get your fiancé to take you to a French brasserie and give you oysters.
Și atunci or să-ți dea încă un cec.
End of that week, they give you another check.
Sigur va vrea să-ți dea numărul ei.
I'm sure she'll want you to have her number.
N-o să-ți dea nimeni alt caz.
No-one's going to give you anything else to do.
Câteodată adversarul tău vrea să-ți dea o îmbrățișare de urs.
And then sometimes your opponent wants to give you a bear hug, and he...
Tata trebuie să-ți dea puteri speciale.
My dad has to give you special powers.
Ceilalți astronauți trebuie să-ți dea porecla.
The other astronauts have to give you your nickname.
Trebuia să-ți dea premiul pentru cel mai zăpăcit câine.
They need to give you the award for the silliest dog, Wilfy. Come on, babe.
I-ai convins să-ți dea melodiile alea.
You got them to give you those songs.
Să-i spui să-ți dea mașina înapoi.
Well, you can tell him to give you your car back.
Încerca să-ți dea semnalul de licitație.
He was trying to give you bidding signals.
Convinge-i pe gringo să-ți dea armele.
Convince the gringos to give you the guns.
Data viitoare spune-i lu' mămica să-ți dea un timbru.
Next time tell Mommy to give you a stamp.
Un câine nu încearcă să-ți dea sfaturi sau să te judece.
A dog doesn't try to give advice or judge you.
O să-i spun lui Rosen să-ți dea niște calmante.
I'll get Rosen to give you some pain pills.
L-am convins pe Eckhart să-ți dea o șansă.
I convinced eckhart to give you a chance.
Centaurumul va dori probabil să-ți dea o medalie pentru asta.
The Centaurum will probably want to give you a medal for this.
Ei au vrut să-ți dea Dixon și le-am oprit.
They wanted to give you Dixon and I stopped them.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 2092. Exacte: 2092. Timp de răspuns: 99 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo