Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "sfărâma" în engleză

shatter
crush
crumble
smashes
break

Sugestii

Puterea acestor ciocniri poate chiar sfărâma colții.
The power of these clashes can even shatter tusks.
Cum aceasta este o bucată de geam mat, trebuie pregătită special pentru a se sfărâma la impact.
As this is a sheet of genuine plate glass, it has to be specially prepared for it to shatter on cue.
Căpitane... presiunea atmosferică o va sfărâma.
Captain... the atmospheric pressure will crush it.
Mă va sfărâma ca pe o alună.
He'd crush me like a peanut.
Se vor sfărâma ca o statuie veche.
They will crumble like a stale Linzer torte.
Afloriment uriaș de roci se sfărâmă și cade.
Huge outcrops of rock crumble and fall.
Dar se sfărâmă la impactul cu trupul omenesc.
But they shatter on impact with human flesh.
Numarul unu, nu se sfarama imaginea mea de tine.
Number one, do not shatter my image of you.
Mi-au spus că poți sfărâma craniul unui bărbat cu o mână.
They said you could crush a mars skull with one hand.
? i-ai putea sfărâma peroneul și nu ai simți nimic.
You could shatter your peroneus and never feel a thing.
Te rog, nu-i sfărâma această iluzie.
Please do not shatter this illusion of hers.
Da, dar odată întărită, poți înlătura adipoceara, iar oasele nu se vor sfărâma.
Yes, but once it hardens, you can chip off the adipocere, and the bones won't crumble.
Și ai atâta putere în braț că poți sfărâma o cărămidă.
And you have enough power in your arm to shatter brick.
Toate eforturile dintr-o viață se vor sfărâma în mâna propriului prinț moștenitor.
The great endeavors of a lifetime... shall all crumble at the hands of his crown prince.
A nu se sfărâma sau rupe comprimatul.
Do not crush or break the tablet.
A nu se sfărâma, rupe sau mesteca.
Do not crush, break or chew.
Și se va sfărâma în cioburi de otravă pură.
And it will shatter it into shards of pure poison.
Oxid de zirconiu - super ascuțite, dar ușor de sfarâma.
Zirconium oxide - super sharp, but easy to shatter.
Dar voi bustul în această mică închisoare mentală și se sfărâma din interior.
But I'm going to bust into this little mental prison and shatter it from the inside.
Înghiţiţi capsula întreagă, fără a o sfărâma sau mesteca.
Swallow whole, do not crush or chew.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 312. Exacte: 312. Timp de răspuns: 88 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo