Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "stingea" în engleză

fading
Uite. Ce aveam noi înainte se stingea.
Everything we had is fading.
El a căzut, trăgându-și ultima răsuflare, viața lui se stingea.
He collapsed, gasping out his last breath, his life ebbing away.
Când eram mică îmi stingea țigările pe mână și râdea.
When I was little he'd stub out cigarettes on my hand and laugh.
Stăteam și-l priveam pe Kyle cum se stingea.
I just sat there, watching Kyle die...
Era ca Superman când stingea un foc.
It was like superman putting out a fire.
Toate, fiecare lumina din casa se stingea.
Everything, every light in the house would go off.
Îmi plăcea când se stingea lumina.
I used to like power cuts.
Am amânat cu sase luni, până se stingea totul în presă.
We had to put it off for six months until things died down in the press.
Acesta era farmecul inepuizabil, care urca și se stingea.
That was the inexhaustible charm... that rose and fell in it.
Când ea ținea o lumânare, aceasta se stingea.
When she held a candle, it went out.
A furat când stingea incendiul și a curățat cu amoniac.
Stole from the fire, cleaned off with ammonia.
Dar din momentul în care mama isi desfăcea cozile și stingea lumina... coboram sa lipăim inghetata, ca niște pisici.
But when Ma let her braids down, and turned out the lights... we was down there lapping up the cream like a couple of cats.
Dra Biers, aceasta caseta a ta a aruncat benzina pe un foc ce tocmai se stingea.
Miss Biers, this tape of yours has put fuel on a fire that was about to die.
Apoi a început... se stingea lumina, zgomote ciudate, uși trântite.
Then it started - lights going off, strange noises, doors slamming.
Când ne scufundam în scaune și se stingea lumina
We'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights
Unul dintre ei... era încă în viață, dar nu știam ce să fac fiindcă se stingea treptat.
One of them was alive, but I don't know whether he was just passing away gradually.
Dar creierul lui se stingea, și începuse să creadă că el a fost.
But his brain was failing him, and he'd started to think it was him.
Mai avem un ucenic pompier cu răni minore în timp ce stingea focul.
Also a fireman apprentice received minor burns while putting out the blaze.
Cu fiecare oră care trecea, acea convingere se stingea de la sine.
And all of a sudden, that idea vanished.
Când aprindeai o lumină, se stingea altă lumină din casă.
Turning on one light meant another light in the house went out.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 64. Exacte: 64. Timp de răspuns: 74 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo