Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "stinsă" în engleză

off
out
extinguished
quenched
snuffed
Dacă-i văd torța stinsă, nu voi vărsa vreo lacrimă.
If I watch her torch get snuffed and her walk off, I'm not going to cry about it.
Când am plecat la muncă, lumina din dormitorul meu era stinsă.
My bedroom light was off when I went to work.
Lumina era stinsă în camera ei și era frig.
The lights were out in her room, a-and it was cold in there.
În camera lui Will era frig și lumina era stinsă.
Will's room was cold, and the lights were out.
Din păcate, va fi stinsă în curând.
Sadly, soon to be extinguished.
Multă din lumina științei Greciei antice ar fi fost pentru totdeauna stinsă, fără eforturile lor.
Much of the light of Ancient Greek science would have been permanently extinguished without their efforts.
Nu puteam dormi cu lumina stinsă sau dacă era foarte liniște.
I couldn't sleep if the light was off or if it was too quiet.
Trebuie să ții lumina stinsă mai mult timp.
You need to keep the light off longer.
Cand am venit eu lumina era stinsa.
The lights were out when I came in.
Lumina asta care urma să fie stinsă...
This light which was about to blow out...
Dar, apoi, în prim-plan este stinsa, și apariția întuneric.
But then the spotlight is extinguished, and the emergence darkness.
Dragă, nu sta aici cu lumina stinsă.
Darling, don't lie in here with the lights off.
Dar flacăra de libertate nu va fi stinsă atât de ușor.
But the flames of freedom will not be extinguished so easily.
Doar închide-ți ochii, dragă, și apoi nu vei mai putea vedea lumina stinsă.
Just close your eyes, baby, and then you won't be able to tell the light's off.
Când am ajuns aseară acasă, lumina era stinsă.
When we got home last night, the light was out.
Asta se presupune când o femeie vrea să lase stinsă lumina.
Well, it's a pretty good guess when a woman wants the light kept off.
Neal, lumina ta e stinsă.
Neal, your light is off.
Pentru prima dată în 3000 de ani, Flacăra Olimpică a fost stinsă.
For the first time in 3000 years the Olympic flame has been extinguished.
Dar eu nu pot dormi cu ea stinsă.
But I can't sleep with one off.
Cu lumina stinsă n-o să poți.
With the light off, you won't be able to.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 261. Exacte: 261. Timp de răspuns: 105 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo