Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Vezi și: stins lumina
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "stins" în engleză

Sugestii

Fiindcă la trei consecutive... Te-ai stins.
Because it's three strikes and you're out.
Incendiul a fost stins grație Ceții.
The fire is out, thanks to The Blur.
Legendarul oraș al luminilor a fost stins pentru totdeauna...
The legendary City of Lights has been extinguished forever as a...
Ea nu poate fi stins cu apă sau de nisip.
It cannot be extinguished by water or by sand.
Soția mea s-a stins și o vreau înapoi.
My wife is gone, and I've got to get her back.
S-a stins înainte de a atinge podeaua.
Gone before he hit the floor.
Pornește incendii, iar apoi primește laude pentru că le-a stins.
He starts fires, then he takes credit for putting them out.
Cred că ai putea spune că arată destul de stins.
I suppose you could say I look quite extinguished.
Și toată viața pe planeta noastră ar fi stins.
And all life on our planet would be extinguished.
Vă promit că aceste lumini nu s-au stins zadarnic.
I promise you these lights were not extinguished in vain.
Suntem încântați să anunțăm că datorită evenimentelor de azi, toată opoziția dreptei noastre domnii s-a stins.
We are pleased to announce that with the events of this day, all opposition to our rightful rule is extinguished.
Ai stins flăcările de sub pământ.
You pulled out the fires of the underworld.
Luminițele de Crăciun deodată s-au stins.
The Christmas lights just all of a sudden went out.
Flacăra lor s-a stins în Univers.
Their fire has gone out of the universe.
Cît despre trabuc, s-a stins.
As for the cigar, it's gone out.
Urăsc să văd ce repede s-a stins.
I just hated to see what was left of him go away so easy.
Luminile s-au stins pe casa scării.
The lights had gone down in the stairwell.
Iar aici și-a stins trabucul Viktor Petrov.
And this... is where Viktor Petrov put out his cigar.
Interogam suspectul și s-a stins ca o lumânare.
I was interrogating the suspect, and he went out like a light.
Martorul zicea că focul era aproape stins.
The first guy who showed up said the fire was already going.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 1724. Exacte: 1724. Timp de răspuns: 309 ms.

s-a stins 531
a stins 134

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo