Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "teritoriul" în engleză

Sugestii

Își marchează teritoriul ca o leoaică.
She is marking her territory like a lioness.
De asemenea folosesc mirosul ca să-și marcheze teritoriul.
They also use scent to post notices around their territory.
Trebuie garantată cooperarea transfrontalieră și interoperabilitatea registrelor pe întreg teritoriul Uniunii.
Cross-border cooperation and the interoperability of the registers throughout the Union must be guaranteed.
Probabil am intrat pe teritoriul său.
We must have just wandered into its territory.
Desigur, asta vine cu teritoriul.
Of course, that comes with the territory.
Jem'Hadar sunt în drum către teritoriul Dominion.
The Jem'Hadar are on their way back to Dominion territory.
Nu-mi voi risca trupele în teritoriul inamic.
I'm not going to risk my troops in enemy territory.
Nu încercam să încălcăm teritoriul tău.
We're not trying to intern in your territory.
Dincolo de această linie este teritoriul Men Valley.
Beyond this line is the territory of the Valley Men.
Acesta este teritoriul suveran al Republicii Pakistan.
This is sovereign territory of the Republic of Pakistan; you have no authority here.
Parcă-i un animal, marcându-și teritoriul.
He's like an animal, marking his territory.
Stai, nu e teritoriul vostru.
Now wait a minute, this isn't your territory.
Trei mașini au părăsit teritoriul Bravos.
Three cars left Bravo territory 10 minutes ago.
Watson, suntem spioni pe teritoriul inamicului.
Watson we are spies in an enemy's territory.
Operăm în teritoriul inamic, băiete.
We're operating in unfriendly territory, champ.
Irlandezii vor să păstreze teritoriul și clienții.
Irish want to keep the territory and the customers.
Intrăm în teritoriul inamic, Escadrila Cobra.
We're coming over enemy territory, Cobra Flight.
Crawley Dake, șeriful din teritoriul ăsta.
Crawley Dake, U.S. Marshal for this territory.
Ocupația romană depinde de centura Orașelor fortificate le-a stabilit Peste teritoriul celților.
The Roman occupation depends on the belt of fortified cities it has established across the Celts' territory.
Creșterea oilor pe teritoriul Republicii Slovacia prezintă o tradiție îndelungată.
Sheep farming has a long tradition on the territory of the Slovak Republic.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 13460. Exacte: 13460. Timp de răspuns: 146 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo