Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "tont" în engleză

dumb
goofy
dummy
stiff
oafish
chump
sap
blockhead
nitwit
dumber
mug
a tool
dumbest
Știi cum sunt eu... cam tont.
[Chuckles] You know me - dummy.
Știi cum sunt eu... cam tont.
You know me... dummy.
arați ca un tont.
You look like a dummy.
Arăți ca un tont.
You look like a dummy.
Să sperăm că ăsta e mai tont.
Well, hopefully, he's just some dummy.
Furiseaza trecut un buchet de tont Bratva este greu un test al abilitaților mele.
Sneaking past a bunch of oafish Bratva is hardly a test of my skills.
Nu-i rău pentru un tont din Astoria.
Not bad for a schlub from Astoria.
Dar nu am întalnit niciodată un animal mai tont decât asta.
But I have never met a thicker animal than this.
Despre un dispozitiv rudimentar pe care orice tont ar fi inventat.
About a rudimentary device that any dunderhead could have invented.
Și pentru că tat-su e un tont.
And because her dad's a complete tool.
Terry cel Bont s-a născut cam tont...
Now Terry the Taff was born in a gaff...
El este încăpățânat, tont Și reIentIessIy neiertătoare.
He's stubborn, thick-headed and relentlessly unforgiving.
Cam tont, dar un corp superb.
Dull as dishwater, but a great body.
Poate că este tont pe toată lungimea.
Maybe it's sort of duncey all the way back.
Lui Mortimer cel tont, cumnatul său.
His brother-in-law, the foolish Mortimer.
Rimmer, tu ești deja un tont.
Rimmer, you already are one glorious hole.
Poți să crezi că-s un tont, dar mă îndrăgostesc de tine.
You can call me a sap if you want to, but I'm falling in love with you.
M-a făcut să par un tont, dar să nu mai încerce și altcineva.
I let him make a mug out of me, but don't anybody try it again.
Chiar crezi ca poți veni aici sa ma cumperi, ești mai tont decât mi-am imaginat.
You really think you can come here and buy me out, you're a lot dumber than I thought.
Sunt doar un tont care muncește.
I'm just a working stiff.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 65. Exacte: 65. Timp de răspuns: 81 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo