Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "vedete" în engleză

celebrities star celebrity
all-star
famous
celebs
Vedete

Sugestii

Intră foarte multe vedete de televiziune în acest magazin.
We get an awful lot of television celebrities in this store.
Multe vedete au venit de la Tel Aviv.
Lots of celebrities came over from Tel Aviv.
Mulțumită noii vedete, Meredith Muir.
Thanks to the league's new star, meredith muir.
Faceti-va vedete și le primiți gratis.
Become a pop star and they give you them for free.
Asta e mai importantă decât profilul unei vedete.
This is much more important than some celebrity's profile.
Aici se produc interviurile cu vedete.
Here's where we produce our celebrity interviews.
Dă bine la imagine să apari la brațul unei vedete.
Display with a star, it's good for the image.
Orice ar putea necesita o campanie de binefacere televizată, cu vedete.
Anything that might require a televised celebrity benefit.
E o plăcere să-i răspund unei vedete.
It's a pleasure to answer a star.
Acum e nevoie de farmecul unor vedete de film pentru a fi ales președinte.
Now it takes movie star charisma to get elected president.
Implicarea unei vedete de la Hollywood îi mărește întrucâtva importanța.
The involvement of a Hollywood star raises its profile somewhat.
Cânt cu vedete, mă îndop cu biscuiți fără să mestec.
I'd get to sing with celebrities, shove cookies in my mouth without chewing.
Întotdeauna am știut că Simone nu este ca celelalte vedete.
We always knew Simone wasn't like other celebrities.
Toate victimele sunt, adică erau, mici vedete.
All the victims are, or were... minor celebrities.
Le dăm tuturor șansă să creadă că sunt vedete...
We're giving everyone a chance to think they're a star.
Uite ce vedete sunt pe listă!
I mean, look at all the celebrities that are on the list:
Sunt un fel de vedete locale.
They were kind of, like, local celebrities.
Am de-a face cu vedete, politicieni, presedinti de companii.
I deal with celebrities, ceos, politicians.
Nu te lăsa furat de vedete frumoase.
Do not be distracted by beautiful celebrities.
Nu te lăsa furat de frumoasele vedete.
Do not be distracted by the beautiful celebrities.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 698. Exacte: 698. Timp de răspuns: 146 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo