Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Vezi și: a vinurilor
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "vinurilor" în engleză

wine
wine-making

Sugestii

Suntem în drum spre țara vinurilor.
We're on our way to wine country.
Am auzit ca ești un connoisseur al vinurilor.
I'm told you're a wine connoisseur.
Va fi ca o mică excursie în țara vinurilor.
It'll be like my own little trip to the wine country.
Asigura-te ca-mi dau o masa în camera vinurilor.
Make sure I get the table in the wine room.
NACE 11.02: Fabricarea vinurilor din struguri
NACE 11.02: Manufacture of wine from grape
Azi, eu și Enid mergem un weekend în ținutul vinurilor.
Today, Enid and I are leaving to go spend a week in the wine country.
blocarea fermentării vinurilor dulci, demidulci și demiseci.
blocking the fermentation of sweet, semi-sweet and semi-dry wine.
Părțile contractante convin că informațiile privind etichetele vinurilor:
The Contracting Parties agree that information on wine labels shall:
Pariuri pe cursul de schimb Criza vinurilor continuă...
Betting on exchange rate Wine crisis goes on...
E francez, din țara vinurilor.
Well, he's French, from wine country.
Nu poți purta bikini în ținutul vinurilor!
Can't wear a thong bikini in wine country.
Nu lucrează în domeniul vinurilor, lucrează pentru serviciile secrete.
He's not in wine, he works for the secret services.
Autorităţile competente ale statelor membre iau măsurile necesare pentru a împiedica introducerea pe piaţă sau retragerea vinurilor care nu sunt etichetate în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol.
The competent authorities of the Member States shall take measures to ensure that any wine not labelled in conformity with this Chapter is not placed on or is withdrawn from the market.
Înainte de a re îndrăgosti, află că acesta este Marcel Jazy, prietenul vinurilor, al femeilor și al lui Somoza.
Before you fall in love. that's Marcel Jazy. friend of wine. women. and Somoza.
Vinaria S.A. VISI Fabricarea vinurilor din struguri
Vinaria S.A. VISI Manufacture of wine from grape
Ți-a oferit o excursie de un weekend în țara vinurilor cu ocazia zilei tale de naștere.
She just took you on a weekend trip to wine country for your birthday.
Și nu mai menționez că nici măcar împerecherea vinurilor nu era începută.
And don't even get me started on the wine pairings.
Doamnă Lulling, tocmai am fost informat că problema vinurilor rosé urmează să fie discutată în mai.
Mrs Lulling, I have just been informed that rosé wine is scheduled to be discussed in May.
În al doilea rând şi cât se poate de important, reputaţia vinurilor europene va fi deteriorată din nou.
Secondly and importantly, the reputation of European wine will be damaged yet again.
Promovarea vinurilor în statele membre trebuie să respecte normele în materie de concurență ale Uniunii.
The promotion of wine in the Member States must comply with Union competition rules.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 463. Exacte: 463. Timp de răspuns: 381 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo