Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "zdrobesc toate" în engleză

O să-i zdrobesc toate visurile lui la fel.
I will shatter his dreams too.
Ei doar vin în oraș și zdrobesc toate întreprinderile mici.
They just blow into town and start steamrolling over small businesses.
Mișcă un cm și-ți zdrobesc toate oasele din corp.
Move one inch and I'll crush every bone in your body.

Alte rezultate

~ Și automatele cu fise zdrobesc ~ Toate acele speranțe ~
And the one-armed bandits crashin' All those hopes down the drain
Uneori zdrobesc vitamine și ți le pun în mâncare.
Sometimes I'll crumple up vitamins and I'll put them in your food.
Îți zdrobesc pastilele de Cialis chiar acum.
I am crushing up your cialis pills right now.
Femeile nu-și zdrobesc rujul când îl aplică.
Well, women don't crush their lipstick when they apply it.
Cavalerii Rinocerii Purpurii zdrobesc totul în cale.
The Purple Rhino Knights crushed everyone in their path.
Simt că vreau să-mi zdrobesc adversarii.
I feel like I want to crush my enemy.
Vreau să zdrobesc rapid chestia asta.
I want this thing crushed, right now.
A trebuit să-i zdrobesc degetele bătrânului.
I had to break the old man's fingers.
Poate vă întoarceți înainte să-i zdrobesc pe toți.
Maybe you can make it back here before I've smashed them all.
De ce iau aceste cadavre și le zdrobesc în două jumătăți.
Why they're taking these bodies... and crushing 'em down to half size.
Gladys, ți-am spus poartă-te frumos sau îți zdrobesc capul cu gheata.
Gladys, I told you, play nice or I'm crushing your skull with my boot heel. I'm kidding.
Și Franța-a mea fiind, am s-o subjug sau o zdrobesc.
France being ours, we'll bend it to our awe or break it all to pieces.
Le zdrobesc și le pun pe... pentru mâncărimi.
I crush them up, and I put them... for my itching.
Nu vreau să îi zdrobesc, Egremont.
I don't want to crush them, Egremont.
Mario Kart, dacă nu se zdrobesc îmi plac treburile violente.
Mario Kart, unless their crashing I like the violent stuff.
Dar mai întâi trebuie să zdrobesc toată rezistența... concetățenilor tăi.
But first I must crush all the resistance... of your countrymen.
Bunicul meu obișnuia să mă lase să zdrobesc strugurii când făceam vin acasă.
Well, my grandfather used to let me stomp on the grapes when we made the stuff at home.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 391. Exacte: 3. Timp de răspuns: 140 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo