Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Vezi și: va zdruncina
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "zdruncina" în engleză

shake
jolt
shaking
shatter
it shakes
unsettle
bumpy
rattle

Sugestii

Nu poți zdruncina instinctele unui doctor.
You can't shake the instincts of a doctor.
Ei bine, zile ca acestea poate zdruncina siguranța credința voastră...
Well, days like these can definitely shake your faith...
Trebuie să reproducă zdruncina inițială a sistemului dumneavoastră.
We need to replicate the initial jolt to your system.
Pot încerca și zdruncina ei din ea cu o lovitură epinefrină.
I can try and jolt her out of it with an epinephrine shot.
Jetul se zdruncină destul de bine.
The jet's shaking pretty good.
și imaginea se zdruncina peste tot.
And, the video camera was shaking all over the place.
Ceea ce propui, ar putea zdruncina fundația statelor Italiene.
What you propose could shake the foundations of the Italian city states.
După părerea mea, ar trebui să abordăm toate problemele care zdruncină lumea democratică.
In my opinion, we should address all issues that shake the democratic world.
Veți primi un alt zdruncina, poate o duzină mai.
You'll get another jolt, maybe a dozen more.
Ce e pe asta ar putea zdruncina temelia existenței noastre.
What's on this could shake the very foundations of our existence.
Noi nu poate zdruncina tipul a atrage sânge.
We can't shake the guy to draw blood.
Lui doar îi e necaz că nu mă poate zdruncina.
He's just sore because he can't shake me.
Se pare că nu prea pot zdruncina aceste viziuni, oricât de mult aș medita eu.
I just can't seem to shake these visions, no matter how much I meditate.
Asa a ziua de astăzi e una din zilele care îmi zdruncina serios viata.
So today is one of the shaking days for my life.
Da, revenim la așa-zisul meu plan diabolic de a-ți zdruncina încrederea de sine.
Yes, we're back to my supposed diabolical plan to shake your confidence.
Că vreo forță pământească ar putea zdruncina bazele acestei piramide a puterii a corupției, a nenorocirii și a sclaviei, pare de neimaginat.
That any force on earth can shake the foundations of this pyramid of power and corruption, of human misery and slavery, Seems inconceivable.
Sotul dumneavoastră este foarte noroc de a fi supraviețuit o astfel de masive de energie electrica se zdruncina, doamna Wease.
Your husband's really lucky to have survived such a massive jolt of electricity, Mrs. Wease.
ți s-ar zdruncina pamantul De sub picioare.
The floor would shake under your feet.
Unul zdruncina și chestia asta ar putea merge, nu?
One jolt and this stuff could go, right?
Călătoria între realități poate zdruncina puțin.
Tearing holes between realities can get a little bumpy.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 145. Exacte: 145. Timp de răspuns: 124 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo