Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "consolă de jocuri" în franceză

console de jeux
jeu vidéo
consolă de jocuri pentru accesarea internetului la domiciliu;
console de jeux pour accéder à l'internet à domicile,
O consolă de jocuri este de obicei concepută pentru a afișa informațiile pe un ecran extern constituind principalul dispozitiv de afișare a jocului.
Une console de jeux est habituellement conçue de telle manière qu'un écran externe constitue le principal dispositif d'affichage pour le jeu.
Haide, e doar o consolă de jocuri.
Arrête, c'est qu'un jeu vidéo.
Colin se juca la o consolă de jocuri pe care n-ar fi trebuit s-o aibă.
Colin jouait à un jeu vidéo qu'il n'était pas censé avoir.
Cartușul poate fi utilizat pentru jocurile video numai împreună cu o consolă de jocuri.
La cartouche sert uniquement à jouer à des jeux vidéo avec une console de jeux.
dispozitive folosite pentru a accesa internetul la domiciliu: consolă de jocuri;
appareils utilisés pour accéder à l'internet à domicile: console de jeux,
"consolă de jocuri" înseamnă un dispozitiv autonom alimentat de la rețea conceput cu funcția principală de a permite utilizarea de jocuri video.
«console de jeux», un dispositif autonome fonctionnant sur le secteur et principalement conçu pour permettre de jouer à des jeux vidéo.
Poanta ta cu consola de jocuri...
Tu as parlé de la Wii Fit. C'était quoi, encore ?
Îți place pentru că ne-a cumpărat consolă de jocuri.
Tu l'aimes bien parce qu'il nous a acheté des PSP.
Îți sugerez să-ți găsești o consolă de jocuri virtuale.
Je vous suggère de trouver une zone de plaisir virtuel.
E un acumulator pentru o consolă de jocuri video.
C'est la batterie d'une console.
E o baterie pentru o consolă de jocuri.
C'est la batterie d'une console.
Lăsați-mi CD-urile și consola de jocuri și vă voi spune.
Laissez-moi les CD, la console de jeux et je vous le dis.
Tata ne-a luat o consolă de jocuri!
Papa nous a acheté une Gamecube!
Ar putea avea o bicicletă, o consolă de jocuri pe care le utilizează ocazional.
Elle pourrait avoir un vélo, une console de jeux vidéos qu'elle utilise occasionnellement.
Păi... suspectul stă aici, năvălește pe ușă, îl împușcă pe dl Driggs în cap, apoi înșfacă laptopul... consola de jocuri, orice apucă.
Bien... le suspect ici, est entré violemment par la porte, a tiré sur Mr. Driggs au niveau de la tête, et lui a ensuite arraché l'ordinateur portable... la console de jeu, bref tout.
E o baterie pentru o consolă de jocuri.
La batterie d'une console.
Configurarea consola de jocuri.
Mi-a luat consola de jocuri.
Elle a même pris ma PSP.
Conectând consola de jocuri la mintea lui Kryten, ar trebui să ne putem proiecta direct în visul lui, ca într-un joc.
Si on relie la console de réalité virtuelle avec l'esprit de Kryten, nous devrions pouvoir nous projeter directement dans son rêve.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 21. Exacte: 21. Timp de răspuns: 46 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo