Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Vezi și: privind igiena
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "igiena" în franceză

hygiène
hygiénique
toilette

Sugestii

Programele de igienă adaptate activităților trebuie stabilite și respectate.
Des programmes d'hygiène adaptés aux activités doivent être établis et observés.
I-am învăţat despre nutriţie, igienă.
Nous les avons formés en nutrition, hygiène.
Domnișoară, din rațiuni de igienă, nu atingeți toate croisantele.
Mademoiselle, par mesure d'hygiène, ne touchez pas tous les croissants.
Am niște produse de igienă personală, clasa întâi.
J'ai ici des objets d'hygiène personnelle de bonne qualité.
Cosmetice, produse pentru igiena intimă, articole de toaletă...
Cosmétiques, hygiène intime, articles de toilette...
îmbunătățirii condițiilor de igienă și de bunăstare a animalelor.
des investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux.
Cheia cazării animalelor într-un hotel e... menținerea unui anumit nivel de igienă.
Le secret de l'accueil d'animaux dans un hôtel, c'est de préserver l'hygiène.
Pot să vă spun că mulți chiriași au probleme serioase de igienă.
Je peux vous dire que de nombreux locataires ont de sérieux problèmes d'hygiène.
Dar au probleme de igienă, Terry.
Mais il y a des problèmes d'hygiène, Joe.
O lipsă dezgustătoare de igienă la această doctoriță.
Dégoûtant manque d'hygiène de ce médecin.
Nu a făcut cursul de igienă din liceu.
Il n'a jamais pris de cours d'hygiène.
Și asta, dar avea o groaznică problemă cu igienă.
Oui, et en plus, il avait un gros problème d'hygiène.
Bine, dar te avertizez că nu știu prea multe despre poze și igiena personală.
Je dois te prévenir que... je m'y connais pas en album photo ni en hygiène intime.
Dacă este necesar, indicați toate măsurile de igienă specifice.
Si nécessaire, indiquer toute mesure d'hygiène particulière.
condițiile de igienă și circulația personalului;
les conditions d'hygiène et la circulation du personnel,
Încălcarea condițiilor de igienă la bordul navei.
Les conditions d'hygiène à bord du navire sont déficientes.
Sănătatea și igiena călătoriei, inclusiv:
santé et hygiène du voyage, comprenant:
sfaturi generale de igienă privind manipularea produselor alimentare de origine animală.
conseils généraux d'hygiène relatifs à la manipulation de produits alimentaires d'origine animale.
Infrastructura trebuie să asigure condiții de igienă bune și să permită monitorizarea stării de sănătate.
Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire.
Cumpărătorul trebuie să îndeplinească standardele minime de protecție a mediului, igienă și bunăstare a animalelor.
L'acheteur doit respecter les normes minimales en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 1083. Exacte: 1083. Timp de răspuns: 119 ms.

igienă 702

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo