S'inscrire Aide
fr ···
Traduction Context Conjugaison Synonymes
Rejoignez Reverso
Publicité
Publicité
Publicité
Ces exemples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche
Ces exemples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche

Traduction de "les rugissements d'un lion" en néerlandais

het gebrul van een leeuw

Plus de résultats

2 La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion; Celui qui l'irrite pèche contre lui-même.
2 De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; die zich tegen hem vergramt, zondigt tegen zijn ziel.
les rugissements de lion affamé, Et le loup behowls la lune
Hongerig brult de leeuw nu weer; Huilend groet de wolf de maan;
Nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Wij hebben een tegenstander, de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw, en zoekt wie hij kan verslinden (1 Pet. 5:8).
15 Comme un lion rugissant et un ours affamé, Ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre.
15 De goddeloze, heersende over een arm volk, is een brullende leeuw, en een beer, die ginds en weder loopt.
13 Le paresseux dit: Il y a un lion rugissant sur le chemin, un lion dans les rues.
13 De luiaard zegt: Er is een felle leeuw op den weg, een leeuw is op de straten.
"parce que votre adversaire le Diable rôde, comme un lion rugissant" "cherchant qui il pourra dévorer."
Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een woedende leeuw op zoek naar prooi.'
8 Soyez sobres, [et] veillez : car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer.
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
5:8 Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer.
5:8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
Vous avez frayé de nouveaux chemins... au mépris du rugissement des lions et du tam-tam des cannibales.
Zonder vrees hebt u nieuwe paden bewandelt, brullende leeuwen en trommelende kannibalen getrotseerd.
10:3 et il poussa une puissante clameur pareille au rugissement du lion. Après quoi, les sept tonnerres firent retentir leurs voix.
10:3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.
20:2 Tel le rugissement du lion, la colère du roi! Qui l'excite pèche contre lui-même.
20:2 De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; die zich tegen hem vergramt, zondigt tegen zijn ziel.
Je ne pense pas que le rugissement du lion puisse être plus clair.
Ik denk niet dat de Leeuw duidelijker kan zijn, mijn vriend.
C'est le Rugissement du Lion !
Het is het Gebrul van de Leeuw!
Qui eut cru que le Rugissement du Lion existait ?
Wie wist dat het Gebrul van de Leeuw echt bestond?
Votre travail sera fini lorsque JE reviens, pas à cause d'une chose qu'elle fait, mais parce qu'elle prononce MON rugissement du Lion de Juda.
Jullie Taak zal volbracht zijn wanneer IK weer kom, niet door iets dat zij doet, maar omdat zij Mijn brul van de Leeuw van Judah voort spreekt.
Écoute le rugissement déterminé du lion.
Hoor je dat leeuwengebrul van volharding.
Et puis les Troyens se sont changés en lions rugissants.
En toen veranderden de Trojanen in brullende leeuwen.
Il entendit le lion rugir et se demanda s'il avait fait le bon choix.
Door het horen van het grote gebrul vroeg de jonge man zich af of hij wijs gekozen had.
"Parce que le Démon, tel un lion rugissant"parcourt le monde "cherchant qui dévorer"
'Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw... ...zoekende wie hij zal verslinden.'
Qui eut cru que le Rugissement du Lion existait ?
Wie wist dat hij echt bestaat?
Aucun résultat pour cette recherche.

Résultats: 707. Exacts: 0. Temps écoulé: 171 ms.

Mots fréquents: 1-300, 301-600, 601-900, Plus

Expressions courtes fréquentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Plus

Expressions longues fréquentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Plus

Développé par Prompsit Language Engineering pour Softissimo