S'inscrire Aide
fr ···
Traduction Context Conjugaison Synonymes
ישן גזר ניוקי להיכנס ארכיון
שירותים שפם היא הארכה להטעין
שחמט אתה חשש פסולת זיכרונות
להעביר כדור ברור להגיע מתאים
לתפוס לגלות קשר לרמות מסלול
לבצע לבדוק להרים לצאת להבחין
חברה שער ללבוש להפריע להבין
לחשוף לתמוך בדיוק לצפות מדהים
להפעיל פנים לעזוב לפתוח לחלוטין
להסכים להשתמש להוריד מערכת לעצור
שקט לפנות לכוון לחשוב להעניק
לשחרר סוג כוח שבר לנטוש
לטעון לחמוק לחבר רגיל להטריד
הרבה לפעול לפגוע חום חזק
מלא לקחת להרגיש קבוע קודרת
שמחה לפרוץ הסכם לגרש לעלות
אכזרי מתאימה דומה להכניס קשה
חיבור טובה כמה למלא מקום
מדהימה להחזיק גרוע לתכנן נועז
להניח להיות בדיקה לחסום לנצל
הערכה גבוה השפעה להוביל קצה
הפסקה המון לנצח לאכול לנהל
חבל לעמוד לזכות שטח אור
יהיר להמשיך להודות כלי להודיע
להציג בדיחה אמיתי סיום קטע
לטפל סימן להתקדם פתח מנהל
מצב מוט צרה להקים לפרסם
לבטל קרוב להעלות לפתור צנוע
חמור לסדר קודם לגנוב אסון
עמוד ברורה רשת להשליך אישור
לארגן גודל לרשום להחליט גדול
מחלוקת הכרחי בערך מגוון עבודה
מפורסם הודעה להוסיף קודר צמוד
כמעט ספר קבועה מזל פגישה
ערב לבחור להחליק להיכנע לצייד
מחסן משרד להכות נפלא הופעה
לגמרי יבשה להסיר בגד להשגיח
להתיר הערה קיצוני גדולה חשבון
טעות למעלה תחרות להיפגש כוס
פחד זמני תחום לרצות מוזר
לנקב להטות שלווה ארגז מיושן
שלב לגדול למחוק מנהלת להשלים
לזרז למות אזור תוצאה גבוהה
להרגיע מבחן מתחת אדיש מעמד
חיוני נוקשה הכרחית ידית לעבוד
מכוערת רגיש לבלבל לחסל ממש
לסחוט בית להכיר לקרוא כיוון
שומר ללוות ללכוד זמנית חלש
לפרק לשלוט לשרוט בור לסבול
למעשה אישית סיבוב ללמד אינסופי
לעודד נמוך עלייה מטורף מספיק
לפצות מושב רגילה בסוף נבון
בעיה עצוב סרט סוף לחוש
אמיץ נועזת להרוויח מפורסמת חדשה
אמיתית להצביע להבטיח טוב מחלקה
טיפוס מאוד קשת להיאבק מושלם
משעמם לבזבז קסם גידול לנסות
תוסס שקטה להסתובב אורח למרוח
תוספת מעורפל בקיצור לבחון שמן
להופיע לסגור עדיף מצוין לחלק

Développé par Prompsit Language Engineering pour Softissimo