S'inscrire Aide
fr ···
Traduction Context Conjugaison Synonymes
מקצוע לעורר ענקית לנסוע מרווח
פשוט לעסוק פרט העברה לשנות
סגנון לברוח אופי לאהוב מנה
להראות נוח להאיץ נתיב להפסיק
פגיעה להתרחש להפיץ אבל אטום
מלאה קבוצה לקפוץ מושלמת לשגר
שגרתית לבלוע גאווה חביב מעשית
מרגיע מוצק להיחנק מחסה צינור
נבונה קודמת סמל טור חמורה
מטען להאשים להשמיד נפוח לשוב
מורה להיאחז להעריך היתר לטייל
שיר להיזכר להימלט מועיל מנזר
אדיב משחק מגעיל מאסר למכור
מקלט לגרור מכריע גובה לשפץ
למשוך קרן להקיף להשתנות מהומה
סירה למתוח מבוגרת פגם נזק
להצטרף מוקדמת במקביל לפרוש גוון
לציין שורה בניגוד לזלזל חבר
תנועה להשיב תוקף אדם בניין
נעים שקול סביבה לצלם מין
להפר חוק קבלה יתרון קיצונית
לסכן נמרץ להפיל להדגיש מקור
לחדור מוכר שמח עלון אשמה
רעב למנוע תהום ייחודי כבוד
לחדש להקסים לתמיד אחרת להתפוצץ
כתב חוזה אכזריות לוח מבנה
לרכך לקלל חידוש צנועה שימוש
לאחר להפנות סביר מוקדם לעבד
לשאול ישיבה מוזרה מטורפת בקרוב
חסר בגלל היקף סיוע לעקור
זמן הנחה מגן דעה לטחון
יריב חריץ להצית להתחנן לנסח
הזמנה ציוד מראה נכונה להשפיע
להתפשט טיפש חוץ טעימה לוותר
התקדמות חנות שפה הסכמה להסתיים
להשתיק צומת מסוכן לחטוף להשחית
אגדה למסור לתת תמים להעסיק
החלטי לחתוך רגוע מפחיד מבוכה
חולשה לשפוך בסיסי ענקי להשתתף
מיושנת להתחמם שיא מוסד תועלת
תיקון מחסום לעשות נכון רווח
להיפרד להתקרב אלה באמת לדרוש
להיעלם הגירה להיראות ילדה לעטוף
מטרה פרטי מרשים חיונית לזייף
הוראה להסוות מבוגר העתק להחרים
מכוער חדר יכולת טעם לנתח
בבירור תפיסה דביק לרפא מרהיב
חיבה גסה יבש סדק לתבוע
מטריד לרעוד לערבב לספר תיבה
לאשר מרד ליצור להעריץ חיפוש
שביל מאחור בפנים להרחיב פתרון
מפתיע להסתדר בלגן להרכיב להפחית
להזמין הפוגה להתרגל להרגיז לסיים
מגרה לשקול צער תמונה מדריך
רצח ביטול לאלתר הגיוני מנצח
להישבר להתקיים שיעור טווח שפל
חליפה גרועה לקיים נלהב משונה
אפשרי להקדיש חומה לסלק שגרתי
רישום משיכה תקיפה מסגרת לצבוע
לגרות חוקי פנקס לאחרונה לבקש

Développé par Prompsit Language Engineering pour Softissimo