Registrati Aiuto
it ···
Traduzione Context Coniugazione Sinonimi
Iscriviti a Reverso
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole volgari.
In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole colloquiali.

Traduzione di "ricorso" in rumeno

Cercare ricorso in: Definizione Sinonimi

Suggerimenti

Il nostro caso è stato respinto, e abbiamo esaurito ogni possibile ricorso legale.
Cazul nostru a fost respinsă, și ne-am epuizat acum orice recurs legal posibil.
31 - Punti 65-69 del ricorso. - Punti 70-80 del ricorso.
31 - Punctele 65-69 din recurs. - Punctele 70-80 din recurs.
659/1999 non implicherebbe automaticamente il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale.
659/1999 nu implică în mod automat dreptul de a formula o acțiune în justiție.
Il governo della Comunità francese aveva proposto ricorso di annullamento del decreto del 1999 nella sua versione originale (in prosieguo: il «primo ricorso»).
Guvernul Comunității franceze a introdus o acțiune în anularea Decretului din 1999 în versiunea sa inițială (denumită în continuare "prima acțiune").
Non occorre pronunciarsi sul ricorso proposto dal sig. Wilfer.
Nu este necesar să se pronunțe asupra recursului formulat de domnul Wilfer.
Entrambe le possibilità di ricorso dovrebbero essere ugualmente disponibili.
Ambele posibilități de atac ar trebui să fie disponibile în egală măsură.
Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi.
În cazul în care este posibil, pot fi recomandate modalități alternative de soluționare.
Pertanto, il ricorso della Commissione deve essere respinto.
În consecință, acțiunea formulată de Comisie trebuie să fie respinsă.
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare tali procedure di ricorso.
Procedurile de revizuire respective nu ar trebui să fie afectate de prezenta directivă.
Il suo ricorso è quindi irricevibile.
În consecință, acțiunea introdusă de acesta este inadmisibilă.
Potenziare i meccanismi di applicazione degli organi di ricorso.
Consolidarea mecanismelor de punere în aplicare a legii de care dispun organele de revizuire.
La madre fece ricorso e ottenne la custodia.
Mama l-a dat în judecată pe tată și a câștigat custodia copilului.
Tale decisione può formare oggetto di ricorso giurisdizionale conformemente al paragrafo 1.
Această respingere poate face obiectul unei căi de atac în instanță în conformitate cu alineatul (1).
Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio.
Pot fi utilizate de asemenea metode de evaluare a riscului.
Essi informano immediatamente la Commissione dell'eventuale ricorso a questa possibilità.
Ele informează imediat Comisia cu privire la modul în care folosesc această posibilitate.
In tale modulo figurano anche ulteriori istruzioni riguardanti il ricorso.
În acest formular puteți găsi, de asemenea, orientări suplimentare privind căile de atac.
Parlerò col Quartier Generale e presenterò un ricorso.
O să vorbesc cu unul de poliție Plaza și de a asigura o cale de atac.
Il richiedente dispone di procedure di ricorso.
De asemenea, solicitantului îi sunt puse la dispoziție căi de atac.
Penso che il nostro avversario repubblicano sia ricorso ai suoi vecchi trucchi.
Cred că oponentul republican apelează la vechile trucuri.
Ma non gli darò un motivo per fare ricorso.
Nu-i dau motiv să facă apel.
Nessun risultato trovato per questo significato.

Risultati: 8420. Esatti: 8420. Tempo di risposta: 158 ms.

Parole frequenti: 1-300, 301-600, 601-900, Altro

Espressioni brevi frequenti: 1-400, 401-800, 801-1200, Altro

Espressioni lunghe frequenti: 1-400, 401-800, 801-1200, Altro

Powered by Prompsit Language Engineering per Softissimo