Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "één-twee-drie" in English

Search één-twee-drie in: Definition Dictionary Synonyms
Eén-vier-negen, de kwadraten van één-twee-drie.
One-four-nine, the squares of one-two-three.

Other results

Dominguez staat niet een-twee-drie weer op.
It's impossible to imagine Dominguez getting up from that one.
De code van het tv-slot is één-twee-drie-vier.
The parental code that unlocks the pay channels is one-two-three-four.
Volgens mij is dat een record dat niet een-twee-drie zal worden geëvenaard.
I believe that this is a record which will not be matched in the near future.
Dit los ik niet een twee drie op.
This isn't something I can fix overnight.
Je kunt het sociaal contract niet zomaar een-twee-drie herschrijven.
You cannot rewrite the social contract overnight.
Eén twee drie, hoe hoor je me, Sam.
Honk once if you can hear me, Sam.
Ik kan 'n wip voor je regelen... maar 'n niet-mutant uit Pasadena vind je niet zo ëën twee drie.
I can probably get you laid in two weeks... but to locate a non-mutant wife from Pasadena could take some time.
Éen-twee-drie-go? Dat is voor baby's.
One-two-three-go? That's for babies.
Nou, oké, een twee drie...
All right, one, two...
En five, als in een- twee- drie- vier- vijf van ons.
And five, as in there's one-two-three-four-five of us.
Voor zover ik mij zo een-twee-drie herinner, worden beide aspecten die de geachte afgevaardigde heeft genoemd in de conclusies opgenomen.
As far as I can remember offhand, the aspects enquired about by the honourable Member are not included in the conclusions.
Als we naar het recente verleden van onze eigen landen kijken, zien we vergelijkbare psychologische breuken die we niet een twee drie te boven zijn gekomen.
And indeed, if you look into the recent past of any of our own countries, there are similar psychological fractures which took us a while to overcome.
Een twee drie. (Gelach)
One, two, three. (Laughter)
Kevin, wil je een twee drie plof spelen?
Kevin, want to play scissors, paper, stone?
Nou, oké, een twee drie...
Een twee drie, daar ben ik.
One, two, three, here I am!
Maar in een wereld waar anderhalf miljard mensen het nog zonder elektriciteit moeten stellen, zullen we er niet een-twee-drie in slagen elke wereldburger toegang te geven tot de internetmaatschappij.
But, in a world where 1.5 billion people are still living without electricity, providing every citizen in the world with access to the Internet society is not going to be achieved in the immediate future.
Heren, heren, we beginnen deze wedstrijd met een twee-drie zone verdediging.
Gentlemen, gentlemen, we're going to start the game out in a two-three zone.
Test, test, een twee drie.
Testing, testing, one two three.
No results found for this meaning.

Results: 1321. Exact: 1. Elapsed time: 362 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo