Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "Augustinus" in English

Het bestaat al sinds de tijd van keizer Augustinus.
It has been around since the times of Caesar Augustine.
Dit zijn de woorden van St. Augustinus van 1500 jaar geleden.
Those are the words of Saint Augustine written 1,500 years ago.
Broeder Silus zal vandaag belijdenis doen in de kapel van St Augustinus.
Broeder Silus today will do belijdenis in the vault of St Augustinus.
De laatste particuliere eigenaar van het huis was in 1880, Jileček Augustinus.
The last private owner of the house was Jileček Augustinus in 1880.
De donkerste tijd werd ingegaan toen Augustinus, bisschop van Milaan op het toneel verscheen.
The darkest time began when Augustine, bishop of Milan, appeared on stage.
Dit principe gaat 16 eeuwen terug, naar Augustinus.
This principle goes back sixteen centuries, to Augustine.
Vooral Augustinus, een getalenteerd schrijver en filosoof, kreeg veel invloed.
Especially Augustine, a brilliant thinker and writer, proved to be quite influential.
Help de beleidsmakers de principes begrijpen van Augustinus rechtvaardige oorlog.
Help the policy makers understand Augustine's principles of just war.
Heb je St. Augustinus bestudeerd?
Did you study St. Augustine?
We vierden de bekering van Sint Augustinus.
It's the feast of the Conversion of St Augustine.
Johannes Augustinus de Haart (Joannes), geboren Utrecht UT (NL) 6 april 1861, goudsmid.
Johannes Augustinus de Haart (Joannes), born Utrecht UT (NL) 6 April 1861.
Gezellig borrelen gedurende een verblijf op Curacao doe je bij Grand Café Augustinus Curacao. Mooi ingericht café gelegen in Punda Willemstad.
Looking for a nice place to go for drinks during your stay on Curacao? Grand Café Augustinus Curacao is beautifully decorated and to be found in Punda Willemstad.
De heilige Augustinus had gelijk toen hij zei "ons hart is onrustig tot het rust vindt in U".
Saint Augustine was right when he said "our hearts are restless till they find their rest in you".
Annechien/Annechjen Augustinus, 'van Sappemeer', geb..., overl...
Annechien/Annechjen Augustinus, 'from Sappemeer', born..., died...
Maar ik ken raadgevers die zonder vrees tot Uwe Majesteit zullen spreken: dat zijn de H. Hieronymus, H. Augustinus en andere Kerkvaders.
But I know advisors who will speak fearlessly to Your Majesty: they are Saint Jerome, Saint Augustine, and other Fathers of the Church.
In dit boek heeft Paans drie verhaallijnen naast elkaar gezet die allen ingaan op een ander aspect van deze uitspraak van Augustinus.
In this book, Paans has arranged three narratives side-by-side that each address a different aspect of this quotation by Augustine.
Bezoek Grand Café Augustinus Curacao na een ontspannende dag op het strand of een dagje winkelen in Willemstad voor een gezellige babbel met vrienden.
Visit Grand Café Augustinus Curacao after a relaxing day at the beach or a day of shopping in Willemstad for a cozy chat with friends.
Enkele weken geleden heeft hij een grote feestelijke plechtigheid georganiseerd ter ere van de heilige Augustinus.
A few weeks ago, he held a landmark ceremony to honour St Augustine.
Was het niet de Heilige Augustinus die zei: Laat mij kuis zijn, o Heer, maar nu nog even niet.
Wasn't it St Augustine who said, Make me chaste, O Lord.
In 1679 vermeldt het kadaster van Padre Francisco Cabrera van de Orde van Sint Augustinus 2400 hectare olijfboomgaarden en 61 geregistreerde oliemolens.
In 1679 there were 2400 ha of olive groves and 61 oil mills in the municipality of Antequera, according to the land register of Father Francisco Cabrera of the Order of Saint Augustine.
No results found for this meaning.

Results: 107. Exact: 107. Elapsed time: 82 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo