Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "bezemsteelkant" in English

broomstick lace
Haak de 1e en 2e toer in bezemsteelkant (= 5 patroonherhalingen).
Work 1st and 2nd row in broomstick lace (= 5 repetitions).
Haak bezemsteelkant als hiervoor over de middelste 55-55-60-60-65-65 stk (5 stk aan elke kant = armsgaten).
Work broomstick lace as before over the middle 55-55-60-60-65-65 tr (5 tr in each side = armholes).
Haak bezemsteelkant tot het werk 55-56-55-56-56-57 cm meet in de hoogte, pas zo aan dat u eindigt met een 3e of 4e toer.
Work broomstick lace until piece measures 55-56-55-56-56-57 cm vertically, adjust to finish with 3rd or 4th row.
Als er zo 6 toeren zijn gehaakt (het werk meet ongeveer 8 cm) en laatste toer is aan de goede kant, haak dan bezemsteelkant tot het werk klaar is.
When 6 rows have been worked like this (piece measures approx. 8 cm) and last row is from RS, work broomstick lace until finished measurements.
Meerder dan 3 stk gelijkmatig in de volgende toer = 40-40-40-45-45-45 stk. Haak 1 herhaling van bezemsteelkant in de hoogte.
Then inc 3 tr evenly on next row = 40-40-40-45-45-45 tr. Work 1 repetition of broomstick lace vertically.
Haak in bezemsteelkant zoals eerder tot er 5 stk over zijn voor de markeerder = 40-40-45-45-50-50 stk (5 stk = armsgat).
Work broomstick lace as before until 5 tr remain before marker = 40-40-45-45-50-50 tr (5 tr = armhole).
Haak tot een hoogte van 51-54-56-59-60-62 cm, pas zo aan dat volgende toer een 4e toer is (= goede kant) in bezemsteelkant en eindig nu de voorpanden en het achterpand apart.
When piece measures 51-54-56-59-60-62 cm, adjust so that next row is 4th row (= RS) in broomstick lace, finish each front piece and back piece separately.
Haak tot een hoogte van 69-72-75-78-81-83 cm, pas zo aan dat de volgende toer een 3e of 4e toer in bezemsteelkant is en haak dan 1 toer met stk over de buitenste 20-20-22-22-24-24 stk aan elke zijkant (de middelste 15-15-16-16-17-17 stk = hals).
When piece measures 69-72-75-78-81-83 cm, adjust so that next row is 3rd or 4th row in broomstick lace, work 1 row with tr over the outermost 20-20-22-22-24-24 tr in each side (the middle 15-15-16-16-17-17 tr = neck).
Haak dan BEZEMSTEELKANT - zie uitleg boven, over alle st.
Then work BROOMSTICK LACE - see explanation above, over all sts.
Meerder bij een hoogte van 10 cm - pas zo aan dat volgende toer een 3e toer in bezemsteelkant is - 2 stk gelijkmatig op de 3e toer in bezemsteelkant - lees TIP VOOR HET MEERDEREN boven.
When piece measures 10 cm, adjust so that next row is 3rd row in broomstick lace, inc 2 tr evenly on 3rd row in broomstick lace - read INCREASE TIP above.
No results found for this meaning.

Results: 10. Exact: 10. Elapsed time: 21 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo