Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "huis verliet" in English

We weten dat ze het huis verliet om ongeveer 7:45, eergisteren.
We know that she left home at approximately 7:45 a.m., the day before yesterday.
Je vroeg waarom ik mijn huis verliet.
Well, you asked me why I had left home.
Mannen als hem zijn de reden waarom ik het huis verliet.
Men like him are the reason I left home.
Ik geloof dat hij het huis verliet toen Bernice nummer twee verscheen.
I believe he left home as Bernice number two claims.
Nadat hij het huis verliet voor een andere vrouw, runde mijn moeder dit kleine café, en voedde me alleen op.
After he left home for another woman, my mother ran this small cafe, and raised me alone.
Er staat niets in de verslagen over Vanessa dat ze nog levend gezien is nadat ze het huis verliet.
There's nothing in the fives about vanessa Being seen alive after she left home.
Totdat hij op een maand het huis verliet... en nooit meer terugkwam.
And then one month he left home and never returned.
Ik kreeg dit van oma toen ik het huis verliet.
Granny gave it to me when I left home.
Elke dag als Walt het huis verliet, heb ik me ook zo gevoeld.
Every day when Walt left home, I used to feel that same way.
De dag dat ik het ouderlijk huis verliet, nam mijn vader me apart.
On the day I left home to make my way in the world, my daddy took me to one side.
Hij liet me alleen, toen hij het huis verliet voor zijn 'Walking'.
He abandoned me when he left home for his "Walking".
Het jongetje die het huis verliet om dokter te worden,... een carrière door het redden van levens,... terwijl hij nauwelijks in staat was zich zelf te redden.
The kid who left home to become a doctor to make a career out of saving lives, having barely been able to save his own.
Toen ik mijn huis verliet, zweerde ik dat ik nooit terug zou komen.
So when I left home, I swore to myself I was never going back.
U bent gezien toen u 't huis verliet.
You were seen leaving the house.
Het is zolang geleden dat je je huis verliet.
It's been so long since you last came out of your house.
Sarah sliep, toen ik het huis verliet.
When I left the house, Sarah was sleeping.
Het begon te regenen toen ik Soledad's huis verliet.
It started raining when I left Soledad's house.
Vanaf dat ik je huis verliet alsjeblieft.
From when I left your house, please.
Eigenlijk heb ik hem al niet gezien sinds hij gisterochtend het huis verliet.
No. Actually, I haven't seen him since he left the house yesterday morning.
Mijn man droeg dit pak toen hij het huis verliet.
Yes, my husband was wearing this suit - when he left the house.
No results found for this meaning.

Results: 150. Exact: 150. Elapsed time: 264 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo