Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "latijns-amerika" in English

Latin America
Latin American
Latin-America
Latin-American
South America
EU-Latin American

Suggestions

Een deel van ltc international, een netwerk van partnerschappen voor fiscale professionals adviseren latijns-amerika in de belastingen.
Form international part of ltc, network of alliances of professionals of taxes for latin america.
Electrisch gereedschap in Chiriquí, Panama Camsco behoren tot de groep, we zijn in latijns-amerika sinds 1989, colon free zone, panama zijn vastgesteld voor meer dan 3 jaar, leveren wij industriële elektrische. Multiofertas - ¿Qué estás buscando?
Camsco belong to the group, we are in Latin America since 1989, Colon free zone, panama are established for more than 3 years, we supply industrial electrical controls even Latin America and the Caribbean.
Internationale historische latijns-amerika is een holding gewijd aan de verspreiding van tools die rational software corporation, aldon, de roha en original software group, en zorgt voor.
Hista the international constitutes a latin american holding company dedicated to the distribution of tools of rational software corporation, aldon, roha and original software group, and.
Hij levert internationaal verboden wapens aan oorlogsgebieden in Latijns-Amerika en Afrika.
He supplies internationally-banned weapons to war-torn nations in Latin American and Africa.
Knokkelkoorts is een belangrijk volksgezondheidsprobleem in Latijns-Amerika en Azië.
Dengue is an important public health issue in Latin-America and Asia.
In Latijns-Amerika wordt elke 60 minuten iemand ontvoerd.
There is one kidnapping every 60 minutes in Latin America.
Latijns-Amerika is een interessante handelspartner voor Europa.
Latin America is an interesting trading partner for Europe.
Wij zijn zeer geïnteresseerd in Latijns-Amerika.
We have a great deal of interest in Latin America.
Hiermee worden eveneens nieuwe samenwerkingsmogelijkheden geboden ten gunste van Latijns-Amerika.
This too offers new opportunities for collaboration, to Latin America's advantage.
Meer dan ooit moet Latijns-Amerika zijn financiële en handelsbetrekkingen diversifiëren.
Latin America certainly, now more than ever, needs to diversify its financial and trade relations.
De banden waren een succes in Latijns-Amerika.
The tapes were a big hit in Latin America.
Wij moeten onze betrekkingen met geheel Latijns-Amerika verder ontwikkelen en rationaliseren.
I also think we should increasingly develop and rationalize our relations with the whole of Latin America.
Drugs, corruptie en straffeloosheid ondermijnen de politieke structuren van Latijns-Amerika.
Drugs, corruption and crime which goes unpunished undermine the political structures in Latin America.
Latijns-Amerika doet in feite heel wat.
Latin America is actually doing quite a lot.
Wij zien dit momenteel in Latijns-Amerika.
We are seeing this situation in Latin America at the moment.
Latijns-Amerika en Azië zijn de doelregio's.
Targeted regions will be Latin America and Asia.
Het meest welvarende middenklasse in Latijns-Amerika.
The result was the most prosperous middle-class in Latin America.
Bovendien zijn in Latijns-Amerika ongeveer 42 miljoen mensen analfabeet.
In addition, around 42 million people in Latin America are illiterate.
Tenslotte is Latijns-Amerika Europa's strategische partner.
Finally, Latin America is Europe's strategic partner.
Technologie en computer groothandels in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.
Wholesalers in technology and computation for the United States and Latin America.
No results found for this meaning.

Results: 1845. Exact: 1845. Elapsed time: 763 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo