Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "nieuw blad" in English

new leaf
new leaves
new foliage
new blade
new sheet
Nee, we draaien een nieuw blad om.
No. We're turning over a new leaf.
We draaien een nieuw blad om.
We are turning over a new leaf.
R. wallichii - (roze)-wit; fraai nieuw blad! M; hH
R. wallichii - (pink)-white; nice new leaves! M; hH
'Winsome' - dieproze; fraai brons nieuw blad; M; C tot hH
'Winsome' - deep pink; fine bronze new leaves; M; C to hH
Het vervangen door mooi nieuw blad.
Replacing it with fine new foliage.
Rh. elegantulum nieuw blad
Rh. elegantulum new foliage
Hij draait een nieuw blad om.
He's turning over a new leaf.
Je vriend, Martin, heeft een nieuw blad omgeslagen.
Your friend, Martin, turned over a new leaf.
Nadat ik mijn handen in deze gouden waskom heb gewassen... hoop ik dat ik een nieuw blad opensla en alles achter ons neerleg.
After I wash my hands in this golden basin, I hope to turn over a new leaf and put everything behind us.
Er moet een nieuw blad komen om de gepakten vrij te pleiten.
A new leaf to get there to exonerate the gepakten.
Dat is de reden waarom ik hier probeer een nieuw blad om te draaien.
Well, that's why I'm trying to turn over a new leaf here.
Alles komt goed Salvatore, zo veel dat ik besloten heb een nieuw blad over te slaan.
Everything is coming up Salvatore, so much so that I have decided to turn over a new leaf.
Begrijp wel, ja draaid een nieuw blad om.
Just remember, you're turning a new leaf.
Ik had moeten weten dat dit hele "nieuw blad" ding gewoon een act was... en nu ben je terug op de manier hoe je altijd was.
You. I should've known this whole "new leaf" thing was just an act, and now you're back to the way you always used to be.
Als er een nieuw blad is aangegroeid, kunt u weer gebruik maken van een ander lager blad.
After a new leaf has grown, you can again use another lower leaf.
"maar ik sla een nieuw blad om."
"but I'm turning over a new leaf."
Ik noem het mijn "nieuw blad."
Call it my "new leaf."
Een nieuw blad, een nieuwe ik.
A new leaf, a new me...
Waar kan ik nu beter een nieuw blad omslaan dan hier?
What better place to turn over a new leaf than here?
"Een nieuw blad, Frankie?"
"A new leaf, is it, Frankie?"
No results found for this meaning.

Results: 46. Exact: 46. Elapsed time: 83 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo