Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "onderdelen" in English

Suggestions

De racers gebruiken onderdelen van andere auto's.
Racers file the numbers off and use parts from different cars.
Ik heb alleen de onderdelen niet.
I just don't have the parts is all.
De korte lichte onderdelen passen in een personenwagen.
The short, lightweight components fit in every workman's vehicle.
Vandalisme vormt een bedreiging voor alle onderdelen.
Vandalism poses a threat to all components and fixtures.
Op Watchung is een Saturn aangeboden voor onderdelen.
Watchung Avenue said some guys brought a Saturn... trying to load it for parts.
De schokgolf berekeningen zijn opgesplitst in kleine onderdelen.
The shock wave calculations are broken up into tiny parts.
Ik heb toevallig wat Land Rover onderdelen.
I carry a few Land Rover parts, as it happens.
In dat pakket zaten elektronische onderdelen.
The package that got jacked is electronic parts.
Deze auto's bevatten allemaal nieuwe onderdelen.
Well, one thing these cars all have in common is new parts.
We zoeken onderdelen voor een windmolen.
We're looking for parts for a windmill generator.
Veel bewegende onderdelen die met perfecte precisie samenwerken.
A lot of moving parts working together in perfect precision.
Ik heb een lichaam vol hoge kwaliteits onderdelen.
I've got a body full of - of high-quality parts here.
Omdat de onderdelen bleven verdwijnen, daarom.
Because the parts keep disappearing, that's why.
Machines komen nooit met extra onderdelen.
Machines never come with any extra parts, you know.
De onderdelen in volgorde neer gelegd.
First I disassemble the car and place the parts in order.
Daarom gebruikt STRETCH-TOP System enkel Europese kwaliteitsgrondstoffen en -onderdelen.
Therefore, STRETCH-TOP System only uses European top quality materials and parts.
Deze onderdelen moeten door een duidelijke inhoudsopgave worden voorafgegaan.
These parts should be preceded by a clear table of contents.
Ontbrekende onderdelen zijn: voorspatbord, stuurdemper en banden.
Missing parts are: front fender, steering damper and tires.
Vervangende onderdelen en service zijn beschikbaar op meer dan 120 verkooppunten.
Replacement parts and service are available at more than 120 points of sale.
Verkopen originele en alternatieve garantidos nieuwe onderdelen.
Sell?? original and alternative garantidos new parts.
No results found for this meaning.

Results: 16366. Exact: 16366. Elapsed time: 341 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo