Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "van den" in English

Suggestions

Marjolijn van den Berg is persoonlijk assistente bij Pereira.
Marjolijn van den Berg works as a personal assistant for Pereira.
Veertig jaar J.L. van den Heuvel Orgelbouw
J.L. van den Heuvel Orgelbouw is forty years old
Het is veroorloofd, in den nacht van den vastentijd uwe vrouwen te naderen.
It is made lawful for you to go in unto your wives on the night of the fast.
Weldra waren zij geen dertig meter meer van den vreemden heer verwijderd.
They were soon within thirty yards of the gentleman.
Jan van den Bildt was de meest vooraanstaande Nederlandse maker van spiegeltelescopen.
Jan van den Bildt was the foremost Dutch manufacturer of reflecting telescopes.
Jan van den Bragt streeft ernaar...
Jan van den Bragt strives to design...
Jannigje van den Bos overleed in 1799 op 48-jarige leeftijd.
Jannigje van den Bos passed away in 1799, 48 years old.
Joep van den Bosch trad drie jaar geleden aan bij HortiMaX.
Joep van den Bosch became CEO of HortiMaX three years ago.
Johan van den Brande heeft een Twitter programma voor de Commodore C64 geschreven.
Johan van den Brande wrote a Twitter client for the Commodore C64.
Paul van den Belt is advocaat sinds 1996.
Paul van den Belt has been a practising attorney since 1996.
Peter van den Hoek sr. heeft prachtige nieuwe naamborden gemaakt.
Peter van den Hoek sr. has made new name-boards.
Petrus trouwde met Anna Wilhelmina van den Broek.
Petrus married Anna Wilhelmina van den Broek.
Pieter trouwde met S. van den Bosch.
Pieter married S. van den Bosch.
Ook Pieter van den Hoogenband is aanwezig op WaterLink.
Pieter van den Hoogenband will also be at WaterLink.
De Webfactory National Partner voor Nederland is Robert van den Heuvel, gevestigd in Haarlem.
The Webfactory National Partner for the Netherlands isRobert van den Heuvel, based in Haarlem.
Zij verstonden niet, dat Hij hun van den Vader sprak.
They knew not that he spoke to them of the Father.
Dit was, samen met technisch tekenaar van den Bosch, Oelam Simatoepang.
It was, together with technical draughtsman Van den Bosch, Ulam Simatupang.
Midden in de stad plaatst Lotte van den Berg een geluiddichte ruimte.
Lotte van den Berg will be installing a soundproof room in the middle of the city.
De 24-jarige Nederlandse jongen Robbert van den Broeke beweert contact te kunnen maken met buitenaards leven.
The Dutch 24 year-old boy Robbert van den Broeke claims that he is able to make contact with aliens.
Tessa van den Brand is sinds 2010 werkzaam bij KWR als wetenschappelijk onderzoeker.
Tessa van den Brand has worked as a scientific researcher at KWR since 2010.
No results found for this meaning.

Results: 3535. Exact: 3535. Elapsed time: 198 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo