Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "voor leo" in English

for Leo
before Leo
to see Leo
Ik wil het niet voor Leo.
I don't want it for Leo.
Jij bent verantwoordelijk voor Leo en jezelf.
You're responsible for Leo and yourself.
Mijn laatste avondje met m'n vriendinnen voor Leo terugkomt.
It's my last chance to hang with my girlfriends before Leo gets back on Saturday.
Ik heb een date en ik wil weg voor Leo Billie zat wordt.
I have a coffee date. I'm trying to get out of here before Leo changes his mind about training Billie.
Ik weet dat je voor Leo kwam.
I know you came to see Leo.
Ik kom voor Leo McGarry.
I was going to see Leo McGarry.
Ik heb het over wat het beste is voor Leo.
No, I'm talking about what's best for Leo.
Nee, hij werkt voor Leo.
No, he works for Leo.
En weer een zes voor Leo Henderson.
And that's another six for Leo Henderson.
Ik weet zeker dat Frankie ook veel voor Leo doet, lieverd.
I'm sure Frankie's doing a lot for Leo, too, honey.
Deze bescherming OptiVizor Eye is als een handschoen voor Leo.
This OPTIVIZOR Eye protection is like a glove for Leo.
Niet die sombere Italiaanse huisvrouw die voor Leo poseerde.
Not that dreary Italian housewife that sat for Leo.
Dat gold ook voor Leo Symons en z'n ontbrekende nier.
Same goes for Leo Symons and his missing kidney.
We moeten het voor Leo afspelen op die plek.
We need to find a way to play it for Leo at the scene.
Voor Leo heb je 't niet nodig.
You don't need it for Leo, believe me.
Hallo. Ik bel voor Leo Hernandez.
Yes, hello, I'm calling for Leo Hernandez.
Nee, die zijn voor Leo.
No, they're for Leo.
Nee, die zijn voor Leo.
Is that your brand? No, they're for Leo.
Twee soldaten voor Leo Kamali en het virus?
Two soldiers for Leo Kamali and the virus?
We hebben het vaak genoeg voor Leo gedaan, natuurlijk.
We did it for Leo on countless occasions.
No results found for this meaning.

Results: 75. Exact: 75. Elapsed time: 336 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo