Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "I've been left behind" in Dutch

Ze hebben mij achtergelaten

Other results

No note seems to have been left behind.
Briefje lijkt niet te zijn achtergelaten.
Provisions and possessions that would not have been left behind.
Er liggen levensmiddelen en bezittingen die ze niet zomaar zouden achterlaten.
The body of an alien female has been left behind.
Certain hopes and expectations, however, have been left behind.
Nochtans is het programma voor een aantal verwachtingen en perspectieven niet toereikend gebleken.
It's true - they had been left behind.
Het is waar... ze zijn achtergelaten.
A calf has been left behind in the panic.
Want in de paniek is er een kalf achtergebleven.
A calf has been left behind in the panic.
Een kalf is achter gelaten in de paniek.
Sadly, it seems others have been left behind.
Helaas, het lijkt er op dat de andere achtergelaten werden.
Schumann is the military soldier... who's been left behind enemy lines...
Schumann is de militair die werd achtergelaten.
These are regions where interests often take precedence and our values have been left behind.
Dit zijn regio's waar belangen vaak voorrang krijgen en onze waarden achterop zijn geraakt.
Something may have been left behind.
Er kan iets achter gelaten zijn.
Just one of the many things I've left behind.
Slechts een van de vele dingen die ik achterliet.
I've already left behind those members.
Ik heb de mensen al achtergelaten.
Not after what I've left behind.
Niet na wat ik heb achtergelaten.
This is the first lightning strike I've ever seen that left behind a footprint.
Dit is de eerste blikseminslag die een voetafdruk achterlaat.
I have left behind everybody I've ever cared about.
Ik heb iedereen achtergelaten waar ik om gaf.
It is also the case that too many poor people in rich countries have been left behind and too many poor countries have been left behind.
Daar staat echter tegenover dat te veel armen in rijke landen en te veel arme landen in de steek zijn gelaten.
The acid kills any DNA that might have been left behind, and the oil compromises all prints.
Dat vernietigt alle achtergebleven DNA en de olie de vingerafdrukken.
The League of Nations is asking if you could take children that have been left behind.
De Volkenbond vraagt of je achtergelaten kinderen op wilt nemen.
It would've been left behind anyhow.
Ik had hem anders toch hier gelaten.
No results found for this meaning.

Results: 257205. Exact: 0. Elapsed time: 347 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo