Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "a fast learner" in Dutch

een snelle leerling
snel
leert snel
I hope you're a fast learner.
Ik hoop dat je een snelle leerling bent.
Well... only potatoes, but I'm a fast learner.
Alleen in het bakken van aardappelen, maar ik ben een snelle leerling.
No, but in this case, I'm a fast learner.
Nee, maar, zeker nu, leer ik snel.
My English is not so good, but I'm a fast learner.
Mijn Engels is niet zo goed, maar ik leer snel.
I'm a fast learner, Minister.
Ik ben een snelle leerling, Minister.
Well, I'm a fast learner.
Nou, ik ben een snelle leerling.
No, but I'm a fast learner.
Nee, maar ik ben een snelle leerling.
You're a fast learner, Florence.
Je bent een snelle leerling, Florence.
Zach, it turns out, is a fast learner.
Zach, zo blijkt, is een snelle leerling.
Zach, it turns out, is a fast learner.
Het blijkt dat Zach een snelle leerling is.
He shouldn't have bragged he was a fast learner.
Hij had niet mogen opscheppen dat hij een snelle leerling was.
But I'm a fast learner, and you can train me.
Maar ik leer snel en je kan me opleiden.
You know, you are a fast learner.
Weet je, je bent een snelle leerling.
Maybe not, but I'm told I'm a fast learner.
Misschien niet... maar er is mij verteld dat ik een snelle leerling ben.
For a man who's not used to dealing with bankers, you're a fast learner, Mr. Savino.
Voor een man die niet gewend is met bankiers om te gaan, leert u snel, meneer Savino.
I guess I'm a fast learner.
Ik denk dat ik een snelle leerling ben.
I'm a fast learner, and believe me when I say I've got nothing else to do.
Ik leer snel, en geloof me als ik zeg dat ik niets anders te doen heb.
I'm a fast learner, I guess.
Ik leer snel, denk ik.
No. No. But I'm a fast learner.
Nee, maar ik leer snel.
He has his talents, and he's a fast learner, as you say.
Hij heeft zijn talenten, en hij leert snel, zoals u zei.
No results found for this meaning.

Results: 52. Exact: 52. Elapsed time: 113 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo