Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "about leo" in Dutch

over Leo
van Leo
om Leo
aan Leo
over Leo's
If we find the cabrera wedding, Spot a guy in pinstripes, I bet we can find out about leo.
Als we de Cabrera bruiloft vinden en zoeken naar een man in een gestreept pak, dan weet ik zeker dat we meer te weten kunnen komen over Leo.
I want to talk today about Leo Downs.
Ik wil het vandaag hebben over Leo Downs.
What else do we remember about leo?
Wat weten we nog meer van Leo?
The girl already knew about Leo.
Die vrouw was al op de hoogte van Leo.
Jeepers, Brock, you care about Leo too, but there's a power vacuum here.
'Heremetijd Brock, jij geeft ook om Leo, maar er is een gat gevallen.
If you read the e-mails, you'll see that Virgil cares about Leo.
Als je de e-mails leest, zie je dat Virgil om Leo geeft.
I should have told you about Leo.
Ik had je het moeten zeggen over Leo.
Let's review everything we know about Leo Finch.
Laten we alles bekijken wat we weten over Leo Finch.
Look she had this dream about Leo.
Luister, ze heeft over Leo gedroomd.
The owl told him about Leo.
De uil vertelde hem van Leo.
Tell us everything you know about Leo Banin, and I will not alert the various sundry authorities who might be interested in your whereabouts.
Vertel ons alles wat je weet over Leo Banin, en ik zal niet de diverse instanties waarschuwen die misschien geïnteresseerd zijn in je verblijfplaats.
They're for his "All about Leo" presentation at school today.
Dat is voor de "Alles over Leo" presentatie op school vandaag.
Are we still talking about Leo?
Hebben we het nu over Leo?
Did Sian tell you about Leo?
Heeft Sian je verteld over Leo?
Have you seen this stuff about Leo?
Heb je dat van Leo gezien?
The owl told him about Leo?
De uil vertelde het hem van Leo?
Listen, I'm only interested in talking about Leo right now.
Luister, ik wil het alleen over Leo hebben.
Just a word or two about Leo and the way things look to you down there.
Gewoon een woord of twee over Leo en hoe het daar beneden aan toe gaat.
We just need to know everything you can tell us about Leo Banin, and then you can resume your activities.
We willen alles weten wat je ons kunt vertellen over Leo Banin, en dan kun je je activiteiten hervatten.
How do I tell the press about Leo?
Hoe vertel ik de pers over Leo?
No results found for this meaning.

Results: 82. Exact: 82. Elapsed time: 103 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo