Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
See also: acting as if
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "acting as" in Dutch

optreden als die als
hoedanigheid
doen alsof
doet alsof

Suggestions

as acting 131
81
Maybe you wouldn't mind acting as a... go-between.
Misschien wil je optreden als een... tussenpersoon.
He agrees with Ouwerkerk that acting as an autonomous artist may offer valuable opportunities to organists.
Hij is het met Ouwerkerk eens dat optreden als autonoom kunstenaar waardevolle kansen kan bieden aan organisten.
She will be acting as the ISIL bride to be.
Ze zal optreden als toekomstig IS bruid.
She will be acting as the ISIL bride-to-be.
Ze zal optreden als de bruid IS in spé.
With Koto down, I'll be acting as Lieutenant, Senior Inspector.
Nu Koto is uitgevallen, zal ik optreden als luitenant Senior Inspecteur.
For acting as an accessory to entrapment.
Als medeplichtige van aanzetten tot 'n misdaad.
My face is acting as the Earth.
Mijn gezicht stelt de aarde voor.
Sir, the wreckage is acting as a sea anchor.
Het drijfhout werkt als een zeeanker.
We both know you were acting as a decoy for Vincent.
We weten allebei dat je diende als afleiding voor Vincent.
We think it's acting as a receiver.
We denken dat het werkt als een ontvanger.
Leela's brain could be acting as a five-pound Ouija board.
Kunnen de hersenen van Leela fungeren als een Ouija bord.
With Richard gone, I'll be acting as interim mayor until the elections.
Nu Richard weg is, ben ik tot de verkiezingen interim-burgemeester.
I understand you're acting as Special Advisor to your successor.
Ik begrijp dat u optreedt als speciaal adviseur voor uw opvolger.
Lately you've been distant, acting as though you're haunted by something.
De laatste tijd ben je erg afstandelijk... terwijl je doet alsof je door iets wordt achtervolgd.
Rather than acting as the world's police.
Eerder dan als politieman van de wereld op te treden.
Colonel Phillip Southall acting as judge advocate for the crown.
Kolonel Philip Southall treedt op als rechter advocaat voor de kroon.
He was acting as a friend.
Hij deed zich voor als een vriend.
It's acting as some kind of angel siren.
Het fungeert als een soort engelen sirene.
Pro forma, I was acting as your supervising attending physician.
Pro forma, ik gedroeg mij als je leidinggevende arts.
You're acting as an accessory.
Je gedraagt je als een idioot.
No results found for this meaning.

Results: 1428. Exact: 1428. Elapsed time: 373 ms.

as acting 131

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo