Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "ad hoc" in Dutch

ad hoc ad-hoc
incidentele
ad-hocsteun ad-hocbasis ad-hocmaatregelen ad hoc-delegatie ad-hocdelegatie speciale module ad-hocgroep
ad hoc-basis
ad-hocnetwerk
ad-hocbetalingen
ad-hocpanel
ad-hocgroepen

Suggestions

ad-hoc 241
105
61
52
The investigation necessitated ad hoc arrangements.
Het onderzoek vereiste een ad hoc regeling.
You have individual gangs operating in some kind of ad hoc manner.
Er zijn individuele bendes actief in een soort van ad hoc manier.
Verify that the correct wireless mode was selected: infrastructure or ad hoc.
Controleer of de juiste draadloze modus is geselecteerd: ad-hoc of infrastructuur.
The EDF resources are ad hoc contributions from the EU Member States.
De EOF-middelen zijn ad-hoc bijdragen van de EU-lidstaten.
Providing ad hoc training for young trainees (traineeships).
Meewerken aan incidentele acties voor de opleiding van jonge afgestudeerden (stage).
In the past, we have focused on ad hoc adjustments.
Voorheen hielden we ons bezig met incidentele aanpassingen.
Regionalisation already exists, albeit in an ad hoc and inconsistent manner.
Regionalisatie bestaat allang, zij het dat het de vorm heeft van een ad hoc en weinig consequent beleidselement.
The degree of formality in acceptance trails to organisation and whether arrangements are contractual or ad hoc.
De mate van formaliteit in acceptatie paden om de organisatie en of arrangementen zijn contractuele of ad hoc.
The system records exactly who has requested the ad hoc job.
Het systeem registreert nauwgezet wie de ad hoc - verwerking heeft aangevraagd.
This seemed at first glance a too-convenient ad hoc explanation.
Dit lijkt op het eerste gezicht een te gemakkelijke en ad hoc verklaring.
End users may also use SuperView/ Request & Info Center to request such ad hoc jobs by telephone.
Met SuperView/ Request & Info Center kunnen eindgebruikers dergelijke ad hoc verzoeken ook telefonisch aanvragen.
Adding ad hoc jobs to the schedule, with excellent security.
Telefonisch toevoegen van ad hoc verwerkingen, voorzien van uitstekende beveiliging.
The premiums Coface asks for are calculated ad hoc.
De premies die Coface verlangt, worden ad hoc berekend.
They're ad hoc extra shifts.
Kijk, ad hoc extra diensten.
We participated fully in the ad hoc procedure and particularly congratulate Mr Brinkhorst, the rapporteur.
Wij hebben van harte aan de ad hoc procedure deelgenomen en feliciteren met name de rapporteur, de heer Brinkhorst.
The ad hoc procedure with regard to compulsory expenditure was created by the interinstitutional agreement of 1993.
De ad hoc procedure met betrekking tot de verplichte uitgaven is middels de interinstitutionele overeenkomst van 1993 gecreëerd.
Recourse to interim services is required to adapt flexibly to ad hoc needs.
Er moet soms een beroep op uitzendkrachten worden gedaan om flexibel te kunnen voldoen aan incidentele behoeften.
However, as Mr Ford has indicated, there may be additional, ad hoc resources available to this agency.
Zoals de heer Ford echter al te kennen heeft gegeven, is het mogelijk dat dit centrum de beschikking krijgt over extra, ad hoc middelen.
We also want an ad hoc measure covering soya and maize products.
Wij willen ook een maatregel ad hoc voor soja- en maïsproducten.
In the case of ad hoc aid measures, business secrets may be deleted.
In het geval van ad-hoc steunmaatregelen mag de bedrijfsgevoelige informatie worden geschrapt.
No results found for this meaning.

Results: 1824. Exact: 1824. Elapsed time: 138 ms.

ad-hoc 241

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo