Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "adapt to" in Dutch

aanpassing aan zich aan te passen aan zich aanpassen aan
worden aangepast aan
zich aanpast aan
passen ons aan
passen zich aan aan
spelen op

Suggestions

In evolutionary terms, that's no life has had little chance to adapt to this new world.
In evolutionaire opzicht stelt dat niets voor... en heeft het leven weinig kans gehad om zich aan te passen aan deze nieuwe wereld.
Corals are usually able to adapt to changing circumstances, given enough time.
Koralen zijn meestal in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, als ze genoeg tijd krijgen.
Because evolution is blind it cannot anticipate or adapt to catastrophic events.
Omdat evolutie blind is, kan het geen rekening houden of zich aanpassen aan catastrofale gebeurtenissen.
They need to adapt to the modern age.
Ze moeten zich aanpassen aan de moderne tijd.
The Clovis hunters were having to adapt to new conditions.
De Clovisjagers moesten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
He will adapt to your tactics.
Hij zal zich aanpassen aan je tactiek.
The children who were interned had to adapt to completely new living conditions.
Kinderen die geïnterneerd werden, moesten zich aanpassen aan geheel nieuwe leefomstandigheden.
Emboss the watches are designed to adapt to today's fashion style.
De Emboss horloges zijn zo ontworpen dat zij zich aanpassen aan de hedendaagse mode stijl.
Gives IT the flexibility to adapt to changing business requirements
Maakt IT flexibel genoeg om zich aan te passen aan veranderende bedrijfsvereisten
Some animals adapt to new surroundings.
Sommige dieren passen zich aan aan nieuwe omstandigheden.
They readily adapt to human surroundings.
Ze kunnen zich blijkbaar goed aanpassen aan menselijke omgevingen.
The backpack should adapt to your weight and size.
De rugzak moet passen bij het gewicht en de grootte van de pelgrim.
Many actors could not adapt to new conditions.
Vele acteurs kunnen niet te adapteren zich te vers conditioneert.
Your culture will adapt to service us.
We passen u aan voor ons eigen nut.
Your culture will adapt to serve us.
We passen u aan voor ons eigen nut.
Let's see him adapt to those circumstances.
Laat hij zich maar aanpassen aan die omstandigheden.
Animals adapt to their fates more easily than we do.
Dieren accepteren alles veel eerder als wij.
We have to adapt to the situation.
We moeten ons aanpassen aan de situatie.
There's constant pressure to adapt to changes.
Er is een constante druk om aan te passen aan veranderingen.
Such genetic variation also helps animals to adapt to changing environments.
Dergelijke genetische variatie helpt dieren ook zich aan te passen aan veranderende omgevingen.
No results found for this meaning.

Results: 1659. Exact: 1659. Elapsed time: 178 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo