Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "birthday cake" in Dutch

verjaardagstaart
taart
verjaardagscake
I need a large birthday cake by 5:00.
Ik heb een grote verjaardagstaart nodig om 17.00 uur.
I forgot to buy my daughter's birthday cake.
Ik vergat de verjaardagstaart van mijn dochter te kopen.
We had a birthday cake for her, too.
Wij hadden ook een taart voor haar.
My son's children tell me... you gave them some birthday cake the other night.
Ik hoor dat je de kinderen van m'n zoon taart hebt gegeven.
I broke up with a birthday cake.
Ik heb het uitgemaakt met een verjaardagstaart.
I was thinking about making Izzy's birthday cake.
Ik zat net te denken over het maken van Izzy's verjaardagstaart.
That should light a few candles on the birthday cake tomorrow.
Dat moet kaarsen lichten op de verjaardagstaart morgen.
Like blowing out candles on your birthday cake.
Zoals kaarsjes uitblazen op je verjaardagstaart.
Thought you were coming up for a bit of birthday cake.
Ik dacht dat u gekomen was voor een stukje verjaardagstaart.
Who stuck a finger in Lorraine's birthday cake.
Die een vinger stak in Lorraine verjaardagstaart.
Delicious birthday cake with prunes mousse and orange bavarois.
Heerlijke verjaardagstaart met pruimen en sinaasappelbavarois.
A customised recipe from the chef Christophe Declercq. Perfect birthday cake for my sister.
Een aangepast recept van de chef Christophe Declercq. Perfecte verjaardagstaart voor mijn schoonzus.
Banana-almond sponge cake, lemon cream and Italian meringue - a great combination for a birthday cake.
Banana-amandel biscuit, citroen crème en Italiaanse meringue - een geweldige combinatie voor een verjaardagstaart.
It's not a birthday cake for Shirley in accounting.
Het is geen verjaardagstaart voor Shirley op de boekhouding.
When Paul was two, his birthday cake fell and...
Toen Paul twee jaar was, viel zijn verjaardagstaart en...
After your birthday cake, I decided I'd take up cooking.
Na je verjaardagstaart, besloot ik koekjes te bakken.
Meg, I got 16 candles for your birthday cake.
Meg, ik heb 16 kaarsen gekocht voor je verjaardagstaart.
Please put some candles on the birthday cake.
Zet alsjeblieft wat kaarsen op de verjaardagstaart.
For eating a piece of his birthday cake.
Omdat we een stuk van zijn verjaardagstaart aten.
But that clown can't have any of my birthday cake.
Maar die clown krijgt niets van mijn verjaardagstaart.
No results found for this meaning.

Results: 274. Exact: 274. Elapsed time: 378 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo