Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "caribbean and pacific" in Dutch

Suggestions

Our own Lomé Convention itself is based on discrimination in favour of the Caribbean and Pacific States.
Ook onze Overeenkomst van Lomé zelf berust op discriminatie, in het voordeel van de landen in het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan.
The 9th EDF provides EUR 13.5 billion for African, Caribbean and Pacific partner countries.
Het negende EOF voorziet in 13,5 miljard euro voor de ACS-partnerlanden (Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan).
There is a specific commitment to prevent FGM included in the Cotonou Agreement with 79 African, Caribbean and Pacific countries.
Een specifieke verbintenis ter voorkoming van genitale verminking van vrouwen is opgenomen in de Overeenkomst van Cotonou met 79 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.
11th ACP-EU Joint Parliamentary Assembly opens in Vienna, and brings together MEPs and parliamentarians from 79 ACP (Africa, Caribbean and Pacific) countries.
De 11e ACS-EU Paritaire Parlementaire Vergadering wordt geopend in Wenen en brengt Europarlementariërs en de parlementsleden van 79 ACS-landen (Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) bijeen.
By 2005, it has a special partnership with 78 countries in Africa, the Caribbean and Pacific (ACP) regions.
In 2005 heeft zij een speciaal partnerschap met 78 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-regio's).
[8] A parallel dialogue is also underway with the ACP (African, Caribbean and Pacific) grouping as such.
[8] Parallel daarme wordt ook een dialoog gevoerd met de ACS-landen (de landen van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan).
There will be a special emphasis on serving the needs of the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de behoeften van de ACS-landen (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan).
Similar projects in African, Caribbean and Pacific countries may be supported upon request by recipient countries.
Soortgelijke projecten in de landen van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan kunnen op verzoek van de begunstigde landen worden ondersteund.
For some time now development cooperation with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries has paid attention to trade-related assistance.
In het kader van de ontwikkelingssamenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) wordt reeds enige tijd aandacht besteed aan de handelsgerelateerde steun.
The Commission is aware that the absence of bank guarantees is often a problem for investment projects in African, Caribbean and Pacific countries (ACP).
De Commissie is zich ervan bewust dat het gebrek aan bankgaranties vaak een hinderpaal is voor investeringsprojecten in landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen).
As others have said, we are very proud of the fact that the Cotonou Partnership Agreement represents binding contractual agreements with 78 African, Caribbean and Pacific countries.
Zoals anderen al hebben gezegd, zijn we bijzonder trots op het feit dat de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou bindende contractuele afspraken inhoudt met 78 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.
An Observatory for Sustainable Development and Environment will initially be established in Africa, Caribbean and Pacific countries.
Een waarnemingscentrum voor duurzame ontwikkeling en milieu zal worden opgericht, in eerste instantie voor de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan.
The Commission provides financial aid for various groups from the African, Caribbean and Pacific states.
De Commissiebiedt financiëlesteun aan verschillende groepen uitAfrika, het Caribisch Gebied en de staten van de Stille Oceaan.
I do not believe that an international financial transaction tax would be of much benefit to the African, Caribbean and Pacific group of states.
Het lijkt mij namelijk niet dat de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan veel wijzer worden van een internationale belasting op financiële transacties.
Cuba has not applied for membership of the African, Caribbean and Pacific Group.
Cuba heeft geen aanvraag ingediend om lid te worden van de ACS-groep.
ACP- African, Caribbean and Pacific States signatory to the Cotonou Agreement
ACS- Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan die de Overeenkomst van Cotonou hebben ondertekend
We spoke with entrepreneurs from the ACP (Africa, Caribbean and Pacific) States when a parliamentary meeting took place two weeks ago in Vienna.
Wij hebben met ondernemers uit de ACS-landen - uit de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan - gesproken toen er twee weken geleden een parlementaire ontmoeting plaatsvond in Wenen.
I very much support trade between Europe, and African, Caribbean and Pacific countries.
Ik steun van harte de handel tussen Europa en Afrikaanse en Caribische landen en landen in de Stille Oceaan.
We must, in particular, develop the Association Agreement with the African, Caribbean and Pacific States.
Vooral echter moeten wij de Associatieovereenkomst met de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan verder ontwikkelen.
Thursday morning the International Trade Committee will hold a workshop on Economic Partnership Agreements with African, Caribbean and Pacific states, currently under negotiation.
Op donderdagochtend (9.00-12.30) zal de commissie Internationale handel een workshop houden over de economische partnerschapsovereenkomsten met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), waarover momenteel wordt onderhandeld.
No results found for this meaning.

Results: 239. Exact: 239. Elapsed time: 139 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo