Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "don't understand" in Dutch

Suggestions

6079
754
458
250
I honestly don't understand why you're so insistent.
Ik begrijp niet waarom u blijft volhouden.
You don't understand, I owe him.
Je begrijpt het niet, ik was het hem verschuldigd.
You don't understand what that is.
Je begrijpt het niet wat dat is.
Hogan, you don't understand.
Je begrijpt het niet, Hogan.
You don't understand, hermano.
Je begrijpt het niet, hermano.
You don't understand, detective.
Je begrijpt het niet, detective.
You don't understand, there is...
U begrijpt het niet, Er zijn...
Bridget, you don't understand.
Je begrijpt het niet, Bridget.
No, Pat, you don't understand.
Nee, je begrijpt het niet...
You don't understand, Denise.
Je begrijpt het niet, Denise.
You don't understand, Papa.
Piper, you don't understand.
Piper, je begrijpt het niet.
Wait, they don't understand.
You don't understand electricity properly.
We begrijpen bijvoorbeeld niet wat elektriciteit precies is.
They don't understand my problems.
Ze hebben geen idee hoe moeilijk 't is.
They don't understand real world space.
Ze begrijpen de ruimte van de echte wereld niet.
People don't understand loves Bella.
Mensen begrijpen niet... dat ze van Bella houdt.
You don't understand the pressure...
Je begrijpt niet onder welke druk hij staat.
Tell Duck clients don't understand.
Zeg Duck dat de klanten het niet begrijpen.
Thereby confirming you really don't understand business.
En je bevestigt daarmee dat je echt geen verstand hebt van zaken.
No results found for this meaning.

Results: 4517. Exact: 4517. Elapsed time: 375 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo