Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "eco-label" in Dutch

milieukeur
ecolabel
eco-label
milieukeurmerk
milieulabel
milieukeuren
EU-milieukeur

Suggestions

The eco-label should not be associated with mediocrity.
Het milieukeur mag daarom absoluut niet met middelmatige kwaliteit worden geassocieerd.
I am slightly concerned about the development of the eco-label.
Ik ben enigzins verontrust over de ontwikkeling van de milieukeur.
If you opt for a European eco-label, you have to do it properly.
Als je kiest voor een Europees ecolabel moet je het goed doen.
The Green Key is an international eco-label chosen today by over 2,200 tourism infrastructures in45 countriesworldwide.
De Groene Sleutel is het internationale ecolabel dat vandaag erkend wordt door meer dan2.200 infrastructuren in45 landenin de wereld.
Our cleaning products are eco-friendly and have an eco-label.
Onze schoonmaakmiddelen zijn milieuvriendelijk en hebben een eco-label.
Also they will have exclusive eco-label "Blue Flag" for 2006 each year.
Ook zullen zij exclusieve eco-label "Blauwe Vlag" voor 2006 jaarlijks.
Here as well, the eco-label website should play an important role.
Ook hier kan de website van de milieukeur een belangrijke rol spelen.
In such cases the eco-label may be used until 31 March 2006.
In deze gevallen mag de milieukeur tot en met 31 maart 2006 worden gebruikt.
The eco-label criteria shall be set out by product group.
De criteria voor deze milieukeur moeten worden vastgesteld per productengroep.
Applications for the eco-label may be submitted by manufacturers, importers, service providers, traders and retailers.
Aanvragen voor de milieukeur kunnen worden ingediend door fabrikanten, importeurs, dienstverleners, handelaars en kleinhandelaars.
Furthermore, the promotion of an 'eco-label' for European Aquaculture is currently being examined.
Voorts wordt thans de promotie van een "milieukeur" voor de Europese aquacultuur onderzocht.
The Blue Flag is an eco-label awarded to beaches and marinas with good standards for water quality, safety, environmental education and information.
De Blauwe Vlag is een eco-label, beloond aan stranden en marines met goede standaarden voor de kwaliteit van het water, veiligheid, milieu -opvoeding en informatie.
For more information about the EU eco-label, visit the internet website: .
Meer informatie over de milieukeur van de Europese Unie is te vinden op het Internet op de website: .
Where the application is based on the criteria set out in Decision 2002/739/EC, the eco-label may be used until 28 February 2009.
Als de aanvraag wordt gebaseerd op de criteria van Beschikking 2002/739/EG, mag de milieukeur worden gebruikt tot 28.2.2009.
In order to apply for the eco-label the applicant must comply with Community, national and local requirements.
Om voor de milieukeur in aanmerking te komen, dient de aanvrager te voldoen aan communautaire, nationale en plaatselijke vereisten.
Currently (August 2001) 83 companies use the eco-label (compared to 37 in March 2000), on several hundreds of their products.
Momenteel (augustus 2001) voeren 83 bedrijven de milieukeur (tegenover 37 in maart 2000) voor honderden producten.
meet explicit stakeholder interest for an eco-label for this product group?
Voldoet aan de expliciete interesse van een belanghebbende in een milieukeur voor deze productgroep?
Nevertheless, much still needs to be done to make the eco-label more attractive to manufacturers, distributors, consumers and other stakeholders.
Er moet echter nog veel worden gedaan om de milieukeur aantrekkelijker te maken voor fabrikanten, distributeurs, consumenten en andere belanghebbenden.
There is no a priori reason for the eco-label to exclude in the long term any service from its scope.
Er is op voorhand geen enkele reden om op lange termijn een dienst van het toepassingsgebied van de milieukeur uit te sluiten.
A company that has or wants the eco-label for its products would benefit from using EMAS to manage and maintain its compliance with all the related criteria.
Een bedrijf dat de milieukeur voor zijn producten voert of wil voeren, heeft er voordeel bij als het van EMAS gebruikmaakt om ervoor zorgen dat het aan alle criteria terzake voldoet en blijft voldoen.
No results found for this meaning.

Results: 371. Exact: 371. Elapsed time: 112 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo