Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "figure out" in Dutch

Suggestions

Help me figure out a username.
Help me met het uitzoeken van een gebruikersnaam.
You asked me to figure out how to kill the Originals.
Ik moest uitzoeken hoe je een Originele vermoordt.
Try to figure out another way...
En 'n andere manier proberen te zoeken.
That helped us figure out the real timetable.
Dat heeft ons geholpen om het juiste tijdstip uit te zoeken.
Then figure out if it matters or not.
Dan uitzoeken of het er toe doet of niet.
I'll figure out who she is.
Ik ga uitzoeken wie ze is.
To figure out who's got the deep pockets and why Frank inc.
Uitzoeken wie zulke diepe zakken heeft en waarom Frank inc. zo waardevol voor hen is.
Let's figure out who did.
Laten we uitzoeken wie dan wel.
We need to figure out where they have put the mirror back.
We moeten uitzoeken waar ze de spiegel heen gebracht hebben.
You've got to figure out how to change this self-destructive pattern.
Je moet uitzoeken hoe je dit zelf vernietigende patroon kunt doorbreken.
First, I got to figure out what all this is.
Eerst moet ik uitzoeken wat dit allemaal is.
I'll have to figure out another way.
Ik moet een andere route zoeken.
I need to figure out who he is first.
Ik moet eerst uitzoeken wie hij is.
We need to figure out what Gibson has to do with those soldiers.
We moeten uitzoeken wat Gibson te maken heeft met die soldaten.
Unless you figure out something happened.
Tenzij je vindt dat er iets gebeurd is.
The police never could figure out what happened.
De politie is er nooit achter gekomen wat er echt gebeurd is.
Can't figure out a thing here...
Zodra je weer beter bent, gaan wij samen naar Granada om te dansen.
There's nothing to figure out.
They'll help you figure out where she went in.
Kunnen jullie achterhalen waar ze erin viel.
I'm trying to figure out the finite state machines for these.
Ik probeer de eindige-staatmachines hiervoor uit te zoeken.
No results found for this meaning.

Results: 13782. Exact: 13782. Elapsed time: 208 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo